Late Night Bus Mir freeën eis Iech matdeelen ze dierfen, dass de Late Night Bus (LNB) erëm Freides a Samschdes vun 23 bis 4 Auer tëscht eiser Gemeng an der Stad Lëtzebuerg zirkuléiert. Zwou LNB-Linne verbannen eis Gemeng mat der Stad: d’Linn Mamer an d’Linn . Dir fannt op dësem Depliant den detailléierten Horaire an d’Arrête vun de Bussen. Den neien Horaire trëtt den 18. Juni a Kraaft. De Schäfferot Gilles Roth, Buergermeeschter 22. - 23.06 Roger Negri, Schäffen Luc Feller, Schäffen Fiert och d’Veille vun Nationalfeierdag Aller - Hinfahrt - Outward Holzem Bei der Bréck 23:16 00:16 01:16 02:16 Circule aussi la Veille Holzem Festsall 23:16 00:16 01:16 02:16 de la Fête nationale Mamer Eisebunnsbréck 23:19 00:19 01:19 02:19 Also operates on Mamer Zentrum 23:20 00:20 01:20 02:20 National Day Eve Mamer Gaaschtbierg 23:21 00:21 01:21 02:21 Mamer Um Tossebierg 23:22 00:22 01:22 02:22 Belle-Etoile 23:23 00:23 01:23 02:23 Strassen Kesseler 23:26 00:26 01:26 02:26 Strassen Benelux 23:27 00:27 01:27 02:27 Hollerich P+R Bouillon (Quai 1) 23:34 00:34 01:34 02:34 Hollerich Kierfecht (Quai 1) 23:35 00:35 01:35 02:35 Hollerich Fonderie (Quai 1) 23:38 00:38 01:38 02:38 Gare Centrale (Quai 1) 23:40 00:40 01:40 02:40 Luxembourg Roosevelt (Quai 1) 23:45 00:45 01:45 02:45 Luxembourg Amélie 23:48 00:48 01:48 02:48 Luxembourg Badanstalt (Quai 1) 23:50 00:50 01:50 02:50 Clausen Clausener Bréck (Quai 1) 23:53 00:53 01:53 02:53 Kirchberg Alphonse Weicker (Quai 1) 00:00 01:00 02:00 03:00

Retour - Rückfahrt - Return Kirchberg Alphonse Weicker (Quai 2) 00:05 01:05 02:05 03:05 Clausen Clausener Bréck (Quai 2) 00:12 01:12 02:12 03:12 Luxembourg Badanstalt (Quai 2) 00:15 01:15 02:15 03:15 Luxembourg Hamilius (Quai 2) 00:17 01:17 02:17 03:17 Luxembourg Roosevelt (Quai 2) 00:20 01:20 02:20 03:20 Luxembourg Gare Centrale (Quai 2) 00:25 01:25 02:25 03:25 Hollerich Fonderie (Quai 2) 00:27 01:27 02:27 03:27 Hollerich Kierfecht (Quai 2) 00:29 01:29 02:29 03:29 Hollerich P+R Bouillon (Quai 2) 00:30 01:30 02:30 03:30 Strassen Benelux 00:37 01:37 02:37 03:37 Strassen Kesseler 00:38 01:38 02:38 03:38 Bertrange Belle-Etoile 00:41 01:41 02:41 03:41 Mamer Um Tossebierg 00:42 01:42 02:42 03:42 Mamer Gaaschtbierg 00:43 01:43 02:43 03:43 Mamer Zentrum 00:44 01:44 02:44 03:44 Mamer Eisebunnsbréck 00:45 01:45 02:45 03:45 Holzem Festsall 00:48 01:48 02:48 03:48 Holzem Bei der Bréck 00:48 01:48 02:48 03:48

www.mamer.lu www.facebook.com/GemengMamer www.instagram.com/Gemeng_Mamer

Dëse Flyer ass op recycléiertem „Balance Silk“ 135 Gr. Pabeier gedréckt. Dëse Pabeier ass FSC, PEFC an EU Ecolabel zertifizéiert an ass chlorfräi gebleecht (TCF). Late Night Bus Steinfort Nous avons le grand plaisir de vous informer que le Late We are very pleased to inform you that the Late Night Bus Night Bus (LNB) circule de nouveau entre Mamer et Lux- (LNB) is running again between Mamer and Luxembourg- embourg-Ville, les vendredis et samedis de 23 à 4 heures. City on Fridays and Saturdays between 11 pm and 4 am. Deux lignes du LNB relient notre commune avec la capita- Two LNB lines connect our community with the capital: le: la ligne Mamer et la ligne Steinfort. Vous trouvez sur ce the Mamer line and the Steinfort line. You will find the dépliant l’horaire détaillé des bus avec les arrêts. detailed bus timetable with stops on this leaflet. Le nouvel horaire entre en vigueur le 18 juin. The new timetable comes into operation on 18th June. Le Collège échevinal The College of Aldermen Gilles Roth, Bourgmestre Gilles Roth, Mayor Roger Negri, Échevin Roger Negri, Alderman Luc Feller, Échevin Luc Feller, Alderman Aller - Hinfahrt - Outward Steinfort Um Quai 23:02 00:02 01:02 02:02 Steinfort Gemeng 23:04 00:04 01:04 02:04 Gemeng 23:09 00:09 01:09 02:09 Goeblange Giewel 23:12 00:12 01:12 02:12 Goetzingen Kierch 23:14 00:14 01:14 02:14 Klouschter 23:19 00:19 01:19 02:19 Capellen Hireknapp 23:21 00:21 01:21 02:21 Mamer Mambra 23:24 00:24 01:24 02:24 Mamer Gaaschtbierg 23:26 00:26 01:26 02:26 Mamer Um Tossebierg 23:27 00:27 01:27 02:27 Hollerich P+R Bouillon (Quai 1) 23:34 00:34 01:34 02:34 Hollerich Kierfecht (Quai 1) 23:35 00:35 01:35 02:35 Hollerich Fonderie (Quai 1) 23:38 00:38 01:38 02:38 Luxembourg Gare Centrale (Quai 1) 23:40 00:40 01:40 02:40 Luxembourg Roosevelt (Quai 1) 23:45 00:45 01:45 02:45 Luxembourg Amélie 23:48 00:48 01:48 02:48 Luxembourg Badanstalt (Quai 1) 23:50 00:50 01:50 02:50 Clausen Clausener Bréck (Quai 1) 23:53 00:53 01:53 02:53 Kirchberg Alphonse Weicker (Quai 1) 00:00 01:00 02:00 03:00 Retour - Rückfahrt - Return Kirchberg Alphonse Weicker (Quai 2) 00:05 01:05 02:05 03:05 Clausen Clausener Bréck (Quai 2) 00:12 01:12 02:12 03:12 Luxembourg Badanstalt (Quai 2) 00:15 01:15 02:15 03:15 Luxembourg Hamilius (Quai 2) 00:17 01:17 02:17 03:17 Luxembourg Roosevelt (Quai 2) 00:20 01:20 02:20 03:20 Luxembourg Gare Centrale (Quai 2) 00:25 01:25 02:25 03:25 Hollerich Fonderie (Quai 2) 00:27 01:27 02:27 03:27 Hollerich Kierfecht (Quai 2) 00:29 01:29 02:29 03:29 Hollerich P+R Bouillon (Quai 2) 00:30 01:30 02:30 03:30 Mamer Um Tossebierg 00:37 01:37 02:37 03:37 Mamer Gaaschtbierg 00:38 01:38 02:38 03:38 Mamer Mambra 00:40 01:40 02:40 03:40 Capellen Hireknapp 00:43 01:43 02:43 03:43 Capellen Klouschter 00:45 01:45 02:45 03:45 Goetzingen Kierch 00:50 01:50 02:50 03:50 Goeblange Giewel 00:52 01:52 02:52 03:52 Koerich Gemeng 00:55 01:55 02:55 03:55 Steinfort Gemeng 00:58 01:58 02:58 03:58 Steinfort Um Quai 01:00 02:00 03:00 04:00