ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013

Vaasassa 20.10.2014

2

Sisältö

1. Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus 3

2. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen toimivalta-alue 3

3. Julkisen palvelun hintavelvoitteet 3 3.1. Seutuliput 3 3.2. Kaupunkiliput 4 3.3. Kertaliput 5

4. Valitut julkisen liikenteen harjoittajat ja maksetut korvaukset 6 4.1. Siirtymäajan liikennöintisopimukset 6 4.2. Ostoliikenne- ja PSA-sopimukset 6 4.3. Yksinoikeusliikennöintisopimukset 7

Liite Siirtymäajan liikennöintisopimukset 7

3

1. Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus

Tämä raportti perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (n:o 1370/2007 palvelusopimusasetus) 7 artiklan 1.kohtaan, jonka mukaisesti: ”Toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava kerran vuodessa yhdistelmä- raportti, jossa selostetaan sen toimivaltaan kuuluvat julkisen palvelun velvoitteet, valitut julkisen liikenteen harjoittajat sekä korvaukset, joita niille on maksettu, ja yksinoikeudet, joita niille on myönnetty korvauksena julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä.”

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) antaa tässä raportissa toimivaltaisena viranomaisena asetuksen edellyttämät tiedot vuodelta 2013.

2. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen toimivalta-alue

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen toimivalta ulottuu Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueelle. ELY-keskuksen lisäksi alueella on toimivaltaisia viranomaisia Vaasan, Seinäjoen ja Kokkolan kaupungit, jotka siten vastaavat alueellaan yksinomaan harjoitettavasta liikenteestä.

Toimivalta-alueensa sisäisen liikenteen lisäksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on toimivaltainen viranomainen joukkoliikennelain mukaisesti myös niissä liikenteissä, joiden reiteistä alueella ajetaan pisin osa. Tällaisia liikenteitä ovat esimerkiksi siirtymäajan liikennöintisopimuksella oleva Kokkola – Jyväskylä ja Tampere - Vaasa vuorot.

3. Julkisen palvelun hintavelvoitteet

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoimia liikenteitä koskevat hintavelvoitteet määrittyivät useiden eri viranomaistahojen vaikutuksesta. Siirtymäajan liikennöintisopimusten pitkien liikenteiden hintavelvoitteisiin sisältyivät Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen lipputuotteiden lisäksi myös Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten toimivalta-alueen lipputuotteita.

3.1 Seutuliput

Seutuliput ovat henkilökohtaisia ja voimassa 30 päivää. Kuntakohtaisen asiakashinnan määrittelee kunta itse. ELY-keskus voi joukkoliikenteen valtionavustuksista annetun asetuksen mukaisesti antaa alueensa kunnille lippuihin valtionavustusta. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella olivat käytössä seuraavat seutuliput (hinnat 31.12.2013):

SEINÄJOEN SEUDUN SEUTULIPPU

Alavus 135 79 85 Jalasjärvi 82 85 Kaskinen 90 95 89 Kristiinankaupunki 90 85 87 Lapua 72 Närpiö 95 Seinäjoki 79,80 75 Töysä 135

4

VAASAN SEUDUN SEUTULIPPU Kaskinen 137 Korsnäs 74 Kristiinankaupunki 135 Kurikka 82 Laihia 68 Maalahti 70 Mustasaari 64 Närpiö 125 Pedersöre 150 Teuva 97 Uusikaarlepyy 150 Vaasa 65 Vähäkyrö 65 Vöyri 100

KOKKOLAN- PIETARSAAREN SEUDUN SEUTULIPPU Kokkola 105 Kruunupyy 65 Luoto 75 Pedersöre 65 Pietarsaari 88 Uusikaarlepyy 75 Vöyri 105

3.2 Kaupunkiliput

Kaupunkiliput ovat henkilökohtaisia kausi- tai sarjalippuja ja voimassa alueella, jossa liikennöidään kaupunki- maista paikallisliikennettä. ELY-keskus voi joukkoliikenteen valtionavustuksista annetun asetuksen mukaisesti antaa kaupunkilippuihin valtionavustusta. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella oli käytössä seuraavat kaupunkiliput:

Kausilippu 12-18 v matka alle 10 km Kokkola 34 Kausilippu 12-18 v matka yli 10 km Kokkola 56 Kausilippu 30 vrk aikuinen Seinäjoki 55,50 Kausilippu 30 vrk lapset Seinäjoki 32,20 Kausilippu 30 vrk nuorten Seinäjoki 60,50 Kausilippu 4-11 v Kokkola 23 Kausilippu aikuiset matka alle 10 km Kokkola 45 Kausilippu aikuiset matka yli 10 km Kokkola 70 Kausilippu, 30 vrk, 07-12v Vaasa 20 Kausilippu, 30 vrk, 13-18v Vaasa 20 Kausilippu, 30 vrk, aikuinen Vaasa 32 Kausilippu, 30 vrk, opiskelija Vaasa 26

5

3.3. Kertalippujen hinnat

Osto- ja PSA-sopimusliikenteessä noudatettiin pääsääntöisesti yksittäisten kertalippujen hinnoissa seuraavaa taulukkoa (hinnat 31.12.2012)

LAPSI (4-11- KM AIKUINEN VUOTIAS OPISKELIJA ALENNUSLUOKKA

enint. 50% 50 % YLI 80 KM 30 % YLI 80 KM

VAKIO PIKA VAKIO PIKA VAKIO PIKA VAKIO PIKA

meno meno meno meno meno meno meno meno

6 3,00 6,00 1,50 3,00 3,00 6,00 3,00 6,00 9 3,30 6,30 1,70 3,20 3,30 6,30 3,30 6,30 12 3,60 6,60 1,80 3,30 3,60 6,60 3,60 6,60 16 4,30 7,30 2,20 3,70 4,30 7,30 4,30 7,30 20 5,00 8,00 2,50 4,00 5,00 8,00 5,00 8,00 25 5,60 8,60 2,80 4,30 5,60 8,50 5,60 8,60 30 6,10 9,10 3,10 4,60 6,10 8,50 6,10 9,10 35 6,70 9,70 3,40 4,90 6,70 8,50 6,70 9,70 40 7,50 10,50 3,80 5,30 7,00 8,50 7,50 10,50 45 8,40 11,40 4,20 5,70 7,00 8,50 8,40 11,40 50 9,10 12,10 4,60 6,10 7,00 8,50 9,10 11,90 60 10,70 13,70 5,40 6,90 7,00 8,50 9,80 11,90 70 12,40 15,40 6,20 7,70 7,00 8,50 9,80 11,90 80 14,00 17,00 7,00 8,50 7,00 8,50 9,80 11,90 90 15,70 18,70 7,90 9,40 7,90 9,40 11,00 13,10 100 16,90 19,90 8,50 10,00 8,50 10,00 11,90 14,00 110 18,40 21,70 9,20 10,90 9,20 10,90 12,90 15,20 120 19,90 23,20 10,00 11,60 10,00 11,60 14,00 16,30 130 21,30 24,60 10,70 12,30 10,70 12,30 15,00 17,30 140 22,80 26,10 11,40 13,10 11,40 13,10 16,00 18,30 150 23,80 27,10 11,90 13,60 11,90 13,60 16,70 19,00 160 25,20 28,50 12,60 14,30 12,60 14,30 17,70 20,00 170 26,40 29,70 13,20 14,90 13,20 14,90 18,50 20,80 180 28,20 31,50 14,10 15,80 14,10 15,80 19,80 22,10 190 29,60 32,90 14,80 16,50 14,80 16,50 20,80 23,10 200 31,30 34,60 15,70 17,30 15,70 17,30 22,00 24,30

Hinnat €/henkilö

Merkkien selitykset:

KM=kilometrit

VAKIO=vakiovuoro

PIKA= Pikavuoro ALENNUSLUOKKA 30 % = nuoriso (12 -16 -vuotiaat), eläkeläiset, varusmiehet, siviilipalvelushenkilöt, lehdistö

6

4. Valitut julkisen liikenteen harjoittajat ja maksetut korvaukset

4.1. Siirtymäajan liikennöintisopimukset

Joukkoliikennelain (869/2009) 62 § mukaisesti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus solmi toimivaltaisena viranomai- sena siirtymäajan liikennöintisopimukset linjaliikennelupien mukaisista liikenteistä niiden liikennöitsijöiden kanssa, jotka kyseiset sopimukset halusivat tehdä. Reittiliikennelupaliikenteeksi siirtyi kymmenen linjaliikennelu- van liikenne, joista kaikki ovat päättyneet vuoden 2013 loppuun mennessä.

Vuonna 2013 (tilanne 31.12.2013) oli Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella siirtymäajan liikennöintisopimuksia yhteensä 127 kappaletta (ks. Liite ,s.7). Näissä siirtymäajan liikennöintisopimusten mukaisissa liikenteissä olivat voimassa edellisessä luvussa mainitut hintavelvoitteet (pl. kertalippujen hinnat). Liikennöitsijät saivat korvauksen hintavelvoitteen täyttämisestä, muita korvauksia ei maksettu.

4.2. Ostoliikenne- ja PSA-sopimukset

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ostoliikennesopimukset ja uuden lainsäädännön mukaiset PSA-sopimukset ovat pääsääntöisesti sopimuskaudeltaan kolme (3) vuotta. ELY-keskus hankkii nämä täydentävät joukkoliiken- nepalvelut kilpailuttamalla. Ostoliikenne- ja PSA-sopimuksien liikenteitä sitovat edellisessä luvussa mainitut hintavelvoitteet liikennöintialueen mukaan.

Lisäksi ostoliikenne- ja PSA-sopimusliikennöitsijöille maksetaan korvausta liikenteen hoitamisesta. Sopimuslii- kenteistä maksetut korvaukset olivat vuonna 2013 liikennöitsijöittäin yhteensä (euroa): 2.794.645 €.

URPOLAN LIIKENNE 428025 MANSIKKAMÄKI JANI PEKKA 16549 PAHKAKANGAS JARI PENTTI 64685 WESTERLINES AB OY 43175 KOIVISTO MIKA PENTTI 157632 OY SUNNY COAST BUSSES LTD 67060 ANTTI KANGAS OY 120766 A&P TAIPALE OY 28803 PEURAN LIIKENNE KY 457617 PAKKALAN LIIKENNE AY 27091 ORAVAIS TRAFIK AB 98768 VEOLIA TRANSPORT WEST OY 57365 LINJA-AUTOLIIKENNE SALMINEN KY 78329 LINJA-AUTOLIIKENNE O A AHO OY 95131 KORPELAN LIIKENNE OY 41152 KAMUSEN LIIKENNE OY 48168 EKMANS BUSSAR, ÖPPET BOLAG 124169 AB STRANDLINJETRAFIK 55032 AARO E. MÄKELÄ OY 145632 TILAUSLIIKENNE KAINULAINEN OY 34700 JOUSMÄKI VEIJO ARMAS 48204 KUORTANEEN TAKSIBUSSI 8713 PEKKALA PETRI KALEVI 139404 LÄNSILINJAT OY 40970 KAUHAVAN LIIKENNE 64572 MARTTILA TOURS KY 12747 KB INGVES BUSSAR KY 86075 KORPI AKI 20187 KARSTULAN LIIKENNE OY 38447 INVATAKSI KEIJO NIEMI KY 80616 TÖYSÄN LINJA OY 25272 HÄRMÄN LIIKENNE 39589 2794645

7

4.3. Yksinoikeusliikennöintisopimukset

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella oli vuonna 2013 voimassa kolme yksinoikeusliikennöintisopimusta, jotka täydensivät siirtymäajan liikennöintisopimusten mukaista liikennettä ja joiden sisältämän liikenteen määrä oli vähäinen. Toisessa sopimusliikenteessä olivat voimassa edellisessä luvussa mainitut seutulippujen hintavelvoit- teet liikennöintialueen mukaan. Liikennöitsijä sai korvauksen hintavelvoitteen täyttämisestä, muita korvauksia ei maksettu.

Liikennöitsijä sopimusnro/sopimuksen voimassaoloaika sopimuksen liikenne

Veolia Transpoint West Oy sopimusnro 500727 / 30.6.2014

Kauhajoki – Panttikylä – Kauhajoki

Kuljetus J.Haanpää Oy sopimusnro 500766 / 30.6.2014 Jouppilan koulu – Ilmajoki yläaste Ilmajoki yläaste – Jouppilan koulu

H. Ranta Oy sopimusnro 500720 / 2.12.2019 Jalasjärvi – Seinäjoki Seinäjoki – Jalasjärvi

Siirtymäajan liikennöintisopimukset

Sopimustunnus Liikenteenharjoittaja Reitin nimi SIIRTYMÄ-500625 6660 AARO E. MÄKELÄ OY ISOJOKI KK - KRISTIINANKAUPUNKI OHRILUOMA - ISOJOKI SIIRTYMÄ-500643 6662 AB HALDIN & ROSE OY TURKU SATAMA - OULU TURKU-TURKU SATAMA - OULU SIIRTYMÄ-500706 6662 AB HALDIN & ROSE OY JAKOBSTAD - KARLEBY KARLEBY - JAKOBSTAD SIIRTYMÄ-500708 6662 AB HALDIN & ROSE OY VASA - JAKOBSTAD SIIRTYMÄ-500709 6662 AB HALDIN & ROSE OY JAKOBSTAD-NYKARLEBY ORAVAIS - JAKOBSTAD ORAVAIS - VASA SIIRTYMÄ-500714 6662 AB HALDIN & ROSE OY JAKOBSTAD - KARLEBY JAKOBSTAD - KRONOBY - KARLEBY SIIRTYMÄ-500729 6662 AB HALDIN & ROSE OY JAKOBSTAD - KARLEBY JAKOBSTAD - LARSMO - KARLEBY JAKOBSTAD - VASA VASA - JAKOBSTAD VASA - KARLEBY SIIRTYMÄ-500731 6662 AB HALDIN & ROSE OY NYKARLEBY - KARLEBY VASA - JAKOBSTAD VASA - KARLEBY SIIRTYMÄ-500733 6662 AB HALDIN & ROSE OY JAKOBSTAD - KARLEBY JAKOBSTAD - ORAVAIS ORAVAIS - JAKOBSTAD VASA - ORAVAIS SIIRTYMÄ-500734 6662 AB HALDIN & ROSE OY KARLEBY-JAKOBSTAD VASA - JAKOBSTAD VASA - KARLEBY SIIRTYMÄ-500737 6662 AB HALDIN & ROSE OY JAKOBSTAD-KNIVSUND-KARLEBY JAKOBSTAD-ÖJA-KARLEBY SIIRTYMÄ-500799 6662 AB HALDIN & ROSE OY FINNE - HOLM 8

HOLM-FURUHOLMEN-JAKOBSTAD JAKOBSTAD - BOSUND JAKOBSTAD - FINNE JAKOBSTAD - HOLM JAKOBSTAD - RISÖHÄLL - HOLM JAKOBSTADS-VIKARHOLMEN-FINNE SIIRTYMÄ-500803 6662 AB HALDIN & ROSE OY KVEVLAX - ÖSTERHANKMO VASA - ÖSTERHANKMO SIIRTYMÄ-500805 6662 AB HALDIN & ROSE OY PIETARSAARI - JEPPO PIETARSAARI - JUNGAR PIETARSAARI - SEINÄJOKI SIIRTYMÄ-500807 6662 AB HALDIN & ROSE OY JAKOBSTAD - KARLEBY VASA - ORAVAIS VASA - VASSOR - MAXMO - ORAVAIS- ORVAIS FABRIK SIIRTYMÄ-500809 6662 AB HALDIN & ROSE OY JAKOBSTAD - KARLEBY SIIRTYMÄ-500813 6662 AB HALDIN & ROSE OY JAKOBSTAD - KARLEBY SIIRTYMÄ-500815 6662 AB HALDIN & ROSE OY VÖRÅ - KIMO VÖRÅ - ORAVAIS SIIRTYMÄ-500817 6662 AB HALDIN & ROSE OY ORAVAIS - JAKOBSTAD SIIRTYMÄ-500821 6662 AB HALDIN & ROSE OY JEPPO - JAKOBSTAD NYKARLEBY - PENSALA ORAVAIS - JAKOBSTAD VASA - VASSOR -MAXMO -ORAVAIS- ORVAIS FABRIK SIIRTYMÄ-500823 6662 AB HALDIN & ROSE OY VASA - ÖSTERÖ SIIRTYMÄ-500844 6662 AB HALDIN & ROSE OY ORAVAIS - KAITSOR - VÖRÅ - LILLKYRO - VASA ORAVAIS-KAITSOR-MAXMO-VASA SIIRTYMA-500993 6662 AB HALDIN & ROSE OY KARBY-SURSIK SIIRTYMÄ-500574 6665 AB STRANDLINJETRAFIK OY VASA - PETALAX - BERGÖ HÖGBACK - NÄRPES NÄRPES - TÖJBY PETALAX - KORSNÄS TÖJBY - PETALAX VASA - KORSNÄS VASA - MALAX - NYBY VASA - PAXAL - PETALAX SIIRTYMÄ-500576 6665 AB STRANDLINJETRAFIK OY AHLNÄSET - PETALAX, SKOLCENTRET SNIKARIS - PETALAX, SKOLCENTRET VIAS - PETALAX SKOLCENTRET VASA - PETALAX - NYBY PETALAX - TAKLAX VASA - KORSNÄS VASA - PETALAX SIIRTYMÄ-500606 6668 ALAVUDEN LIIKENNE OY SEINÄJOKI - KUORTANE URHEILUOPISTO SEINÄJOKI - TÖYSÄ - ÄHTÄRI SEINÄJOKI - ALAVUS SEINÄJOKI - ÄHTÄRI SIIRTYMÄ-500744 6671 MUSTAJÄRVEN LIIKENNE OY EVIJÄRVI - SEINÄJOKI - RUHA SEINÄJOKI - EVIJÄRVI SEINÄJOKI - EVIJÄRVI NS SEINÄJOKI - KAUHAVA SEINÄJOKI - RUHA SIIRTYMÄ-500680 6681 EKMANS BUSSAR, ÖPPET BOLAG JAKOBSTAD - JAKOBSTAD SIIRTYMÄ-500699 6681 EKMANS BUSSAR, ÖPPET BOLAG JAKOBSTAD - BENNÄS STORGJUTO - BÄCKBY - JAKOBSTAD SIIRTYMÄ-500700 6681 EKMANS BUSSAR, ÖPPET BOLAG JAKOBSTAD - NYKARLEBY SIIRTYMÄ-500703 6681 EKMANS BUSSAR, ÖPPET BOLAG JAKOBSTAD - BÄCKBY SIIRTYMÄ-500704 6681 EKMANS BUSSAR, ÖPPET BOLAG JAKOBSTAD - BÄCKBY 9

JAKOBSTAD - ESSE SIIRTYMA-500994 6681 EKMANS BUSSAR, ÖPPET BOLAG LEPPLAX PORTINS-SURSIK SKOLA SIIRTYMA-500996 6681 EKMANS BUSSAR, ÖPPET BOLAG SURSIK-BACKBY SIIRTYMA-500997 6681 EKMANS BUSSAR, ÖPPET BOLAG JAKOBSTAD-SURSIK SKOLA STAFFANSNAS-SURSIK SKOLA SIIRTYMA -500999 6681 EKMANS BUSSAR, ÖPPET BOLAG ESSE KBY-SURSIK SIIRTYMÄ-500720 6700 H. RANTA OY KURIKKA - KURIKKA JOUPPILAN KOULU-ILMAJOKI YLÄASTE 6716 JÄRVISEUDUN LINJA OY - SJÖNEJ- SIIRTYMÄ-500597 DENS LINJE AB KUOPPA-AHO - INA - EVIJÄRVI KUOPPA-AHO - LATUKKA - EVIJÄRVI 6716 JÄRVISEUDUN LINJA OY - SJÖNEJ- SIIRTYMÄ-500601 DENS LINJE AB PIETARSAARI - EVIJÄRVI PIETARSAARI - KORTESJÄRVI PIETARSAARI - LILLBY VILOBACKA - PIETARSAARI 6716 JÄRVISEUDUN LINJA OY - SJÖNEJ- SIIRTYMÄ-500603 DENS LINJE AB PIETARSAARI-VITSJÖ 6716 JÄRVISEUDUN LINJA OY - SJÖNEJ- SIIRTYMÄ-500604 DENS LINJE AB EVIJÄRVI - LAPPFORS LAPPFORS - KIISK PIETARSAARI - LAPPFORS PIETARSAARI - PÄNNÄINEN PIETARSAARI - ÄHTÄVÄ SURSIK - LAPPFORS VITSJÖ - LAPPFORS 6716 JÄRVISEUDUN LINJA OY - SJÖNEJ- SIIRTYMÄ-500616 DENS LINJE AB KORTESJÄRVI-VILOBACKA - PÄNNÄINEN (SURSIK) LILLBY - PÄNNÄINEN (SURSIK) 6716 JÄRVISEUDUN LINJA OY - SJÖNEJ- SIIRTYMÄ-500721 DENS LINJE AB LILLBY - PÄNNÄINEN PIETARSAARI - LILLBY PIETARSAARI - PÄNNÄINEN SIIRTYMÄ-500611 6723 KARSTULAN LIIKENNE OY ALAVUS - LEHTIMÄKI SEINÄJOKI - ALAVUS SEINÄJOKI - TÖYSÄ TÖYSÄ - ÄHTÄRI SIIRTYMÄ-500614 6723 KARSTULAN LIIKENNE OY KARSTULA - SEINÄJOKI KUORTANE - SOINI LEHTIMÄKI - SEINÄJOKI LEHTIMÄKI - SOINI SIIRTYMA-500988 6723 KARSTULAN LIIKENNE OY AHTARI-ALAVUS LEHTIMAKI-TOYSA SIIRTYMÄ -500739 6782 LINJA-AUTOLIIKENNE O A AHO OY RÄYRINKI - SALONKYLÄ VIIPERI - RÄYRINKI SIIRTYMÄ-500742 6782 LINJA-AUTOLIIKENNE O A AHO OY KAUSTINEN - SEINÄJOKI KOKKOLA - HALSUA - RÄYRINKI KOKKOLA - PERHO KOKKOLA - VETELI KOKKOLA - YLIKYLÄ KOKKOLA-RÄYRINKI SIIRTYMÄ-500751 6782 LINJA-AUTOLIIKENNE O A AHO OY KALLIOJÄRVI - ISOKYLÄ - RÄYRINKI VETELI - ISOKYLÄ - HAUKILAHTI SIIRTYMÄ-500724 6793 VEOLIA TRANSPORT WEST OY KAUHAJOKI - SEINÄJOKI KURIKKA - SEINÄJOKI PORI - KANKAANPÄÄ PORI -SEINÄJOKI SIIRTYMÄ-500727 6793 VEOLIA TRANSPORT WEST OY KRISTIINANKAUPUNKI - SEINÄJOKI KURIKKA - SEINÄJOKI SEINÄJOKI - KAUHAJOKI PERÄLÄ - TEUVA - KAUHAJOKI TEUVA - KAUHAJOKI 10

SEINÄJOKI - JALASJÄRVI SEINÄJOKI - KAUHAJOKI MH SEINÄJOKI - KURIKKA - KAUHAJOKI SEINÄJOKI - KAUHAJOKI KK KAUHAJOKI - SEINÄJOKI KAUHAJOKI - KRISTIINANKAUPUNKI KRISTIINANKAUPUNKI - KAUHAJOKI KRISTIINANKAUPUNKI - KAUHAJOKI KK SEINÄJOKI - PORI KAUHAJOKI-KAUHAJÄRVI-KAUHAJOKI SIIRTYMÄ-500728 6793 VEOLIA TRANSPORT WEST OY KAUHAJOKI - PORI KAUHAJOKI - SEINÄJOKI PORI - KANKAANPÄÄ - SEINÄJOKI PORI - KAUHAJOKI PORI - SEINÄJOKI SIIRTYMÄ-500763 6793 VEOLIA TRANSPORT WEST OY VAASA - JALASJÄRVI SIIRTYMÄ-500769 6793 VEOLIA TRANSPORT WEST OY KAUHAJOKI - TEUVA - KRISTIINANKAUPUNKI SIIRTYMÄ-500773 6793 VEOLIA TRANSPORT WEST OY TEUVA - SEINÄJOKI SIIRTYMÄ-500774 6793 VEOLIA TRANSPORT WEST OY ILMAJOKI - KURIKKA KURIKKA - KURIKKA NOPANKYLÄ-KURIKKA JALASJÄRVI - KURIKKA - JALASJÄRVI KOSKENKORVA -VAASA VAASA - JOKIPERÄ VAASA - KURIKKA SIIRTYMÄ-500776 6793 VEOLIA TRANSPORT WEST OY SEINÄJOKI - ILMAJOKI SEINÄJOKI - KAUHAJOKI SEINÄJOKI - KOSKENKORVA SIIRTYMÄ-500778 6793 VEOLIA TRANSPORT WEST OY - KURIKKA KURIKKA - SEINÄJOKI VAASA - JURVA SIIRTYMÄ-500749 6799 LINJALIIKENNE HERNESNIEMI OY LAPPAJÄRVI - YLIPÄÄ LAPPAJÄRVI-PUUMALA-LAPPAJÄRVI SIIRTYMÄ-500750 6799 LINJALIIKENNE HERNESNIEMI OY LAPPAJÄRVI - ALAJÄRVI SIIRTYMÄ-500663 6824 MANTELAN LIIKENNE KY FÖRSTI - FÖRSTI FÖRSTI - KORTESJÄRVI FÖRSTI - TYYNISMAA LAUKKONEN - FÖRSTI SIIRTYMÄ-500664 6824 MANTELAN LIIKENNE KY KORTESJÄRVI-PAALANEN-KAUHAVA 6847 ORAVAIS TRAFIK AB - ORAVAISTEN SIIRTYMÄ-500753 LIIKENNE OY LILLKYRÖ - VÖRÅ VASA - LILLKYRÖ VASA - LILLKYRÖ - VÖRÅ 6847 ORAVAIS TRAFIK AB - ORAVAISTEN SIIRTYMÄ-500754 LIIKENNE OY VASA - VÖRÅ - LOTLAX VÖRÅ - TOTTESUND ÖLING - VASA 6847 ORAVAIS TRAFIK AB - ORAVAISTEN SIIRTYMÄ-500755 LIIKENNE OY TERVAJOKI - VÖRÅ VASA - TERVAJOKI 6847 ORAVAIS TRAFIK AB - ORAVAISTEN SIIRTYMÄ-500756 LIIKENNE OY VASA - TOTTESUND 6847 ORAVAIS TRAFIK AB - ORAVAISTEN SIIRTYMÄ-500757 LIIKENNE OY LILLKYRO - VASA VASA - LILLKYRO VASA - VÖRÅ VÖRÅ - VASA 6847 ORAVAIS TRAFIK AB - ORAVAISTEN SIIRTYMÄ-500759 LIIKENNE OY RÖKIÖ - VASA

VÖRÅ - LILLKYRO - VASA SIIRTYMÄ-500592 6878 PEURAN LIIKENNE KY SOINI - ALAJÄRVI - ALAJÄRVI NESTE 11

SIIRTYMÄ-500593 6878 PEURAN LIIKENNE KY KUORTANEURHEILUOPISTO - SEINÄJOKI SEINÄJOKI - KUORTANE - RUONA SIIRTYMÄ-500594 6878 PEURAN LIIKENNE KY TÖYSÄ - TUURI - HAKOJÄRVI - TÖYSÄ TÖYSÄ - TUURI - TÖYSÄ SIIRTYMÄ-500595 6878 PEURAN LIIKENNE KY SOINI - ALAJÄRVI SIIRTYMÄ-500635 6878 PEURAN LIIKENNE KY LAPUA - KAUHAVA - YLIHÄRMÄ LAPUA - TIISTENJOKI - LAPUA SEINÄJOKI - LAPUA - KAUHAVA - YLIHÄRMÄ YLIHÄRMÄ - KAUHAVA - LAPUA - SEINÄJOKI YLIHÄRMÄ - LAPUA SIIRTYMÄ-500637 6878 PEURAN LIIKENNE KY ALAVUS - LENTILÄ - LEPPÄLÄ - KUORTANE FOSSI TH - KUORTANE KUORTANE - FOSSI TH - TIISTENJOKI - LAPUA KUORTANE - KUORTANE KUORTANE - KÄTKÄNJOKI - ALAVUS KUORTANE - PALOMÄKI - ALAVUS SALMI TH - LAPUA SEINÄJOKI - LAPUA ALAVUS - ALAVUS ALAVUS - VETÄMÄJÄRVI - RANTATÖYSÄ - ALAVUS KUORTANE - PALOMÄKI - ALAVUS SIIRTYMÄ-500669 6878 PEURAN LIIKENNE KY ALAJÄRVI NESTE - HAUKKALA - ALAJÄRVI NESTE ALAJÄRVI NESTE - SORVARI - ALAJÄRVI NESTE ALAJÄRVI - MENKIJÄRVI - ALAJÄRVI ALAJÄRVI - PIHLAJAKANGAS - MENKIJÄRVI - ALAJÄRVI ALAJÄRVI NESTE - MENKIJÄRVI - ALAJÄRVI NESTE SIIRTYMÄ-500767 6878 PEURAN LIIKENNE KY ALAJÄRVI NESTE - VEHKAPERÄ TH SEINÄJOKI - HOISKO SIIRTYMÄ-500768 6878 PEURAN LIIKENNE KY SEINÄJOKI - ALAJÄRVI NESTE - ALAJÄRVI SIIRTYMÄ-500846 6918 SVANBÄCK'S BUSSAR AB NYKARLEBY - MONÅ SIIRTYMÄ-500848 6918 SVANBÄCK'S BUSSAR AB ASPNÄS - NYKARLEBY HARJUX - NYKARLEBY NYKARLEBY - ORAVAIS FABRIK SIIRTYMÄ-500612 6946 TÖYSÄN LINJA OY SEINÄJOKI-ÄHTÄRI-HAAPAMÄKI TH-KEURUU SEINÄJOKI-ÄHTÄRI-MULTIA SIIRTYMÄ-526246 6958 VELJEKSET LAHTI KY KORTESJÄRVI - LAPPAJÄRVI KORTESJÄRVI - PIRTTINEN - KORTESJÄRVI KORTESJÄRVI KK - KORTESJÄRVI KK SIIRTYMÄ-500613 6990 LÄNSILINJAT OY KOKKOLA - LEHTIKANGAS - SEINÄJOKI SEINÄJOKI - KOKKOLA SIIRTYMÄ-500621 6990 LÄNSILINJAT OY TAMPERE - VAASA SIIRTYMÄ-500738 6990 LÄNSILINJAT OY JALASJÄRVI - SEINÄJOKI VAASA - SEINÄJOKI - TAMPERE SIIRTYMÄ-500761 7135 NIEMELÄ MIKKO ANTERO KRISTIINANKAUPUNKI-STORÅSINLOUKKO MYRKKY - KRISTIINANKAUPUNKI SIIRTYMÄ-500647 7237 KB INGVES BUSSAR KY KRISTINESTAD - BÖTOM NÄRPES-ÖVERMARK NÄRPES-ÖVERMARK-KÄLLMOSSA SIIRTYMÄ-500651 7237 KB INGVES BUSSAR KY NÄRPES- SVEIDAN PJELAX - BÄCKLIDEN -NÄRPES SVEIDAN - NÄRPES SKOLCENTRUM TUVAS - GRANLID - NÄRPES SIIRTYMÄ-500658 7237 KB INGVES BUSSAR KY ISOJOKI - KARIJOKI KRISTINESTAD - ISOJOKI SIIRTYMÄ-500660 7237 KB INGVES BUSSAR KY VASA - LAPPFJÄRD SIIRTYMÄ-500662 7237 KB INGVES BUSSAR KY KASKÖ - NÄRPES KRISTINESTAD - PÅSKMARK LAPPFJÄRD-KRISTINESTAD - NÄRPES SIIRTYMÄ-500735 7237 KB INGVES BUSSAR KY KRISTINESTAD-ÖMOSSA-HEDEN-SIDEBY 12

LAPPFJÄRDKYRKA - LAPPFJÄRD - KRISTINESTAD KRISTINESTAD-LAPPFJÄRDKYRKA SIIRTYMÄ-500736 7237 KB INGVES BUSSAR KY HENRIKSDAL - SKAFTUNG - KRISTINESTAD SIIRTYMÄ-500784 7237 KB INGVES BUSSAR KY ELGMOSSA - NÄRPES NÄRPES - LAPPFJÄRD VASA - NÄRPES SIIRTYMÄ-500786 7237 KB INGVES BUSSAR KY NÄRPES - HARRSTRÖM NÄRPES - RANGSBY - TÖJBY SIIRTYMÄ-500789 7237 KB INGVES BUSSAR KY NÄRPES - NORRNÄS TJÄRLAX - NÄRPES SKOLCENTRUM SIIRTYMÄ-500845 7237 KB INGVES BUSSAR KY RANGSBY - NÄRPES SIIRTYMÄ-500580 7242 HÄRMÄN LIIKENNE OY ALAHÄRMÄ LUKIO - YLIHÄRMÄ LAPUA - ALA-HELLA - YLIHÄRMÄ - ALAHÄRMÄ LAPUA - HELLANMAA - YLIHÄRMÄ PERKIÖMÄKI - VOLTTI - YLIHÄRMÄ - HELLANMAA - LAPUA SIIRTYMÄ-500630 7242 HÄRMÄN LIIKENNE OY ALAHÄRMÄ MH - HAKOLA - ALAHÄRMÄ SIIRTYMÄ-500641 7242 HÄRMÄN LIIKENNE OY VOLTTI-SEINÄJOKI KS-TÖRNÄVÄ SR-SEINÄJOKI YLIHÄRMÄ - VOLTTI VOLTTI-ALAHÄRMÄ-LAPUA-SEINÄJOKI SIIRTYMÄ-500654 7242 HÄRMÄN LIIKENNE OY ALAHÄRMÄ KOULUKESKUS - KORTESJÄRVI MH ALAHÄRMÄ MH - ALAHÄRMÄ KOULUKESKUS ALAHÄRMÄ KOULUKESKUS - ALAHÄRMÄ MH ALAHÄRMÄ MH - ALAHÄRMÄ KOULUKESKUS SIIRTYMÄ-500665 7242 HÄRMÄN LIIKENNE OY ALAHÄRMÄ - JEPUA VOLTTI - JEPUA SIIRTYMÄ-500627 7273 ANTTI KANGAS OY KOKKOLA, KAUPPAOPPILAITOS - ALAVIESKA LOHTAJA-KOKKOLA SIIRTYMÄ-500629 7273 ANTTI KANGAS OY KOKKOLA - KANNUS - ESKOLA - TOHOLAMPI KOKKOLA - KANNUS - TOHOLAMPI KOKKOLA - KINNULA KOKKOLA - TOHOLAMPI TOHOLAMPI - KANNUS - KOKKOLA TOHOLAMPI - LESTIJÄRVI SIIRTYMÄ-500632 7273 ANTTI KANGAS OY KOKKOLA - ULLAVA - HAAPALA - TOHOLAMPI TOHOLAMPI - HÄRKÄNEVA TOHOLAMPI - KINNULA TOHOLAMPI - KLEEMOLA - MÄÄTTÄLÄ - TOHOLAMPI TOHOLAMPI - KLEEMOLA - TOHOLAMPI TOHOLAMPI - LESTIJÄRVI - KINNULA - TOHOLAMPI TOHOLAMPI - MARKKI - TOHOLAMPI TOHOLAMPI - MÄÄTTÄLÄ - TOHOLAMPI TOHOLAMPI - RAHKONEN - TOHOLAMPI TOHOLAMPI - RAHKONEN - ULLAVA - TOHOLAMPI TOHOLAMPI - ULLAVA - RAHKONEN - TOHOLAMPI TOHOLAMPI - VIITOJA - TOHOLAMPI TOHOLAMPI-KLEEMOLA-HÄRKÄNEVA SIIRTYMÄ-500634 7273 ANTTI KANGAS OY ESKOLA - TOHOLAMPI HIMANKA-KANNUS KANNUS - ESKOLA KANNUS-KOKKOLA KOKKOLA - KALAJOKI - YLIVIESKA KOKKOLA - KANNUS -YLIVIESKA KOKKOLA-KALAJOKI-YLIVIESKA KOKKOLA-KÄLVIÄ-KANNUS LOHTAJA - KOKKOLA YLIVIESKA-SIEVI AS.-KANNUS-KÄLVIÄ-KOKKOLA SIIRTYMÄ-500644 7273 ANTTI KANGAS OY KANNUS - HIMANKA KOKKOLA L.AS. - HIMANKA KOKKOLA L.AS. - MARINKAINEN - LOHTAJA KK 13

LOHTAJA KK - HIMANKA SIIRTYMÄ-500745 7273 ANTTI KANGAS OY KÖYHÄJOKI - KOKKOLA SIIRTYMÄ-500747 7273 ANTTI KANGAS OY KOKKOLA - ÅBACKA - KRUUNUPYYN KOULU KRUUNUPYY KOULU - ALAVETELI - KOKKOLA SIIRTYMÄ-500607 30702 PAKKALAN LIIKENNE, AVOIN YHTIÖ RISTILÄ-VETÄMÄJÄRVI-ALAVUS SÄÄSKINIEMI - VETÄMÄJÄRVI - ALAVUS SIIRTYMÄ-500608 30702 PAKKALAN LIIKENNE, AVOIN YHTIÖ SEINÄJOKI - ALAVUS TÖYSÄ - ALAVUS SIIRTYMÄ-500609 30702 PAKKALAN LIIKENNE, AVOIN YHTIÖ KOURA - NURMO NURMO - PASTO SEINÄJOKI - TAIPALUS SEINÄJOKI - TAIPALUS - ALAVUS TAIPALUS - SEINÄJOKI ALAVUS - SEINÄJOKI SEINÄJOKI - KATTELUS ALAVUS - KATTELUS ALAVUS - TASTULA - ALAVUS ALAVUS - ÄHTÄRI SEINÄJOKI - ALAVUS SEINÄJOKI - ÄHTÄRI VENESKOSKI - SEINÄJOKI SIIRTYMÄ-500615 30702 PAKKALAN LIIKENNE, AVOIN YHTIÖ ALAVUS - SEINÄJÄRVI - HIETARANTA ALAVUS KESKUSTA - SEINÄJÄRVI SIIRTYMÄ-500785 33175 KOIVISTO MIKA PENTTI METSÄKYLÄ-JURVA NÄRVIJOKI-JURVA SIIRTYMÄ-500587 33341 BUSSTRAFIK WIDJESKOG AY KRONOBY - LOULUS - SMÅBÖNDERS KRONOBY - SMÅBÖNDERS SMÅBÖNDERS -VIIPERI - KRUUNUPYY YLÄASTE SIIRTYMÄ-500589 33341 BUSSTRAFIK WIDJESKOG AY KOKKOLA - SMÅBÖNDERS OLLASMOSSA - SMÅBÖNDERS TEERIJÄRVI KOULU - OLLASMOSSA TEERIJÄRVI KOULU - SMÅBÖNDERS SIIRTYMÄ-500811 36913 PEKKALA PETRI KALEVI MYLLYMÄKI - ÄHTÄRI SIIRTYMÄ-500581 43315 A & P TAIPALE OY MÖTTÖNEN - NIEMI - KORKIAKANGAS - PERHO MÖTTÖNEN - PERHO - MÖTTÖNEN SIIRTYMÄ-500766 56241 KULJETUS J. HAANPÄÄ OY JALASJÄRVI - SEINÄJOKI SEINÄJOKI - PERÄSEINÄJOKI - JALASJÄRVI SEINÄJOKI - JALASJÄRVI SIIRTYMÄ-500639 58309 OY WIIK & STRÖM AB MUNSMO - KARKMO MUNSMO - SMEDSBY RUNSOR - SÖDERFJÄRDEN SÖDERFJÄRDEN - SMEDSBY VASA - MUNSMO VASA - SOLF VASA - SUNDOM SKOLA VASA - SUNDOMSKOLA - SOLF VASA - SÖDERFJÄRDEN SIIRTYMÄ-500650 58309 OY WIIK & STRÖM AB KASKÖ - NÄRPES NÄRPES - LAPPFJÄRD NÄRPES - VASA VASA - KORSBÄCK NÄRPIÖ-KASKINEN SIIRTYMÄ-500661 58309 OY WIIK & STRÖM AB VASA - LAPPFJÄRD SIIRTYMÄ-500678 58309 OY WIIK & STRÖM AB ALSKAT - VASA GRÖNVIK - SMEDSBY REPLOT - BJÖRKÖBY REPLOT - VASA SMEDSBY - ALSKAT VASA - BJÖRKÖBY 14

VASA - PANIKE VASA - SOMMARÖSUND SIIRTYMÄ-500791 58309 OY WIIK & STRÖM AB SMEDSBY - KARPERÖ - ALSKAT - REPLOT VASA - ALSKAT VASA - ALSKAT - REPLOT VASA - KARPERÖ - ALSKAT SIIRTYMÄ-500792 58309 OY WIIK & STRÖM AB VASA - KALVHOLM VASA - PETSMO SIIRTYMÄ-500838 58309 OY WIIK & STRÖM AB RUNSOR - HELSINGBY - SMEDSBY SMEDSBY - HELSINGBY - FLADAN VAASA-SEPÄNKYLÄ-TUOVILA-RUNSOR-VAASA VALLVIK-TUOVILA-SEPÄNKYLÄ-VAASA TOBY-VASA VASA - GAMLA-VASA - TOBY TOBY-VASA VASA - GAMLA-VASA - TOBY SIIRTYMÄ-500843 58309 OY WIIK & STRÖM AB SMEDSBY-VASA VASA - SMEDSBY VASA-BRÄNDÖ-VASA SIIRTYMÄ-500722 58419 PAHKAKANKAAN LIIKENNE KY KUOPPA-AHO - EVIJÄRVI - LAPPAJÄRVI KUOPPA-AHO - EVIJÄRVI - SÄRKIKYLÄ - VASIKKA-AHO LAPPAJÄRVI - EVIJÄRVI LAPPAJÄRVI -SÄRKIKYLÄ - EVIJÄRVI VASIKKA-AHO - EVIJÄRVI - LAPPAJÄRVI