ÒPERA VERSIÓ CONCERT Òpera en cinc actes Llibret de Michel Carré i 7 i 10 de març de 2019 AMBROISE THOMAS AMBROISE

Hamlet Temporada 2018-2019

Uneix-te a la conversa ##HamletLiceu Acte V 20 min Acte IV 20 min Acte III 35 min Entreacte 30 min Acte II min 40 Estrenes absoluta a l´Opéra de 9 de març de 1868: estrena a Barcelona al Teatre Principal 9 d´abril de 1882: estrena al Gran Teatre del 13 de maig de 1882: estrena última representació al Liceu 20 d´octubre de 2003: al Liceu: 96 Total de representacions 3 h i 10 min Durada aproximada Acte I 45 min Dipòsit Legal: B 15897-2018 ------(1868). Els treballs de treballs Els Hamlet, príncep de Hamlet ÒPERA VERSIÓ CONCERT El llibret de l’òpera es deu al (1866) sobre (1866) La primera representació de de Goethe i Ambroise Thomas (1811-1896) va (1811-1896) Thomas Ambroise de . El text operís Hamlet es va estrenar a l’Opéra de Paris de l’Opéra a estrenar va es Hamlet al Liceu va tenir lloc el 13 de maig de 1882, De les seves vint òperes, són especialment De les seves vint El 1851 va ingressar a l’Acadèmia de Belles Arts, ingressar a l’Acadèmia El 1851 va Thomas es mou a mig camí L’obra d’Ambroise rellevants tica de Gounod o del belcanto italià, tot plegat no tica de Gounod o del refinament a una música que treu ni originalitat ni resulta injustament poc o mal en els nostres dies coneguda. ocupant el lloc vacant després de la mort de Spon lloc vacant després ocupant el i un romanticisme exaltador entre l’academicisme Lligat a la tradició operís de les passions humanes. Compositor. Compositor. més impor compositors operístics ser un dels França del segle XIX. tants de la la seva tasca després va començar tini i un any del qual en seria com a professor al Conservatori, 1871. director a partir de binomi format per Michel Carré (1821-1872) i Jules binomi format per Michel Carré (1821-1872) ocupa, el Barbier (1825-1901). En el cas que ens Dumas text s’inspira en l’adaptació que Alexandre pare havia fet de la tragèdia Dinamarca Llibret i llibretistes. shakespe tic segueix de bastant a la vora l’original rià, tot i que al final Hamlet no mor, sinó que és rià, tot i que al final Hamlet no mor, sinó coronat rei de Dinamarca. Estrena. èxits més el 9 març de 1868 i va suposar un dels Thomas. fulgurants de la carrera d’Ambroise va represen italiana, traducció la seva en L’òpera, pràctica tar-se arreu d’Europa fins a la seva XIX. desaparició del repertori, a finals del segle d’altres A l’estrena parisenca van participar entre Christi-el baríton Jean-Baptiste Faure i la soprano na Nilsson. Estrena al Liceu. Hamlet un mes i quatre dies després de les primeres havien l’òpera, que funcions barcelonines de tingut lloc al Teatre Principal. Wilhelm Meister Ambroise Thomas

Liceu_Opera_hamlet_Triptic.pdf 1 26/02/2019 16:36 26/02/2019 1 Liceu_Opera_hamlet_Triptic.pdf

ABAIXAT EL TELÓ AMB K Y M C CY MY CM CMY Liceu_Opera_hamlet_Triptic.pdf 2 26/02/2019 16:36

Fitxa artística Repartiment Acte I Acte II Acte III Acte V Direcció musical Hamlet L’òpera s’ambienta a Elsinor, la cort de El segon acte comença amb una gran i llarga Polonius, confident de Claudius –que creu En un cementiri, uns enterramorts troben una Daniel Oren Carlos Álvarez Dinamarca. S’estan celebrant les noces entre el escena d’Ophélie. La jove, enamorada de veure l’espectre del seu germà-, li recomana calavera que Hamlet no dubta en contemplar rei Claudius i la reina Gertrude, mare del Hamlet, es desespera per la indiferència osten- espiar Hamlet, per esbrinar el perquè de la seva mentre es pregunta pel sentit de la vida. Encara Orquestra Simfònica i Cor Claudius príncep Hamlet i vídua del rei Hamlet, que sible que li mostra el príncep. Voldria deixar estranya conducta. La reina Gertude espera el no sap que Ophélie és morta i quan se n’assa- del Gran Teatre del Liceu Nicolas Testé acaba de morir, pretesament a causa de la Elsinor, però la reina Gertrude li fa canviar príncep a la seva habitació i Hamlet retreu a la benta per boca de Laërte, el príncep es deses- mossegada d’una serp. El príncep està trist i d’idea. Poc després, Gertrude comunica a seva mare la rapidesa amb què s’ha casat amb el pera. Laërte vol venjar la mort de la seva germa- Direcció del Cor Laërte rosegat pel dubte, mentre l’alegria general Claudius l’estrany comportament d’Hamlet. seu cunyat. El fantasma del pare de Hamlet na i desafia el seu antic amic a un duel. El fantas- Conxita Garcia Celso Albelo regna entre les parets del castell. El seu amic, Hamlet demana a uns comediants que esceni- apareix però només el príncep pot veure’l. ma del pare de Hamlet torna a aparèixer i recor- Laërte, és germà d’Ophélie, enamorada de fiquin davant del rei Claudius l’assassinat del seu L’espectre demana al seu fill que no maltracti la da al seu fill el sentit de la seva venjança. El Concertino L'espectre del rei difunt Hamlet. Polonius és el pare dels joves i acomia- germà, pare de Hamlet, mort a mans del mateix seva mare. príncep denuncia el seu oncle i l’atravessa amb Kai Gleusteen Ivo Stanchev da Laërte, que ha de marxar a Noruega i Claudius d’acord amb el discurs del fantasma. la seva espasa. Després, serà proclamat nou rei demana a Hamlet que es faci càrrec de la jove Els actors representen la mort del rei Gonzaga de Dinamarca, mentre la seva mare anuncia la Assistència a la direcció musical Marcellus Ophélie. en què, mitjançant una pantomima, mostren intenció de retirar-se a un convent. Josep Gil Albert Casals Marcellus i Horatio, amics de Hamlet, avisen el l’assassinat d’un rei a mans del seu germà, que príncep que una estranya ombra s’apareix a les acaba casant-se amb la seva cunyada. Sentint-se Acte IV Assistents musicals Horatio muralles del castell durant les nits de guàrdia. identificat, Claudius es compromet pública- És primavera i els camperols pagesos canten a C Véronique Werklé i Jaume Tribó Enric Martínez-Castignani Sospitant que es tracti de l’esperit del seu pare, ment i ordena interrompre la representació. la vora d’un llac. Entre ells apareix Ophélie, M Hamlet decideix vetllar aquella nit entre els Hamlet es convenç que les paraules de l’espec- totalment enfollida, mentre es passeja entre els camps cantant estranyes cançons que revelen Y Polonius merlets. Efectivament, l’esperit del pare de tre eren reals i que el seu oncle és veritable- el seu estat mental alterat. CM Rubén Amoretti Hamlet apareix i fa saber al seu fill que Claudius, ment l’assassí del seu pare. oncle del príncep, va matar-lo per usurpar-li la MY Primer enterramorts dona i la corona. El fantasma ordena a Hamlet CY Carlos Daza que vengi aquell crim fratricida.

CMY

K Segon enterramorts Josep Fadó

La reina Gertrude Eve-Maud Hubeaux

Ophélie ACTE I. HAMLET ACTE II. HAMLET ACTE III. HAMLET ACTE V. COR Diana Damrau «Spectre infernal» «Ô vin, dissipe la «J’ai pu frapper le «Vive Hamlet!»

Thomas va saber descriure musicalment el tristesse» misérable» El final de l’òpera, d’una gran intensitat contrast entre la música festiva procedent dramàtica, està presidit per l’afany de En un brindis, Hamlet demana a uns Un recitatiu precedeix l’ària “Être ou ne dels salons del castell i el terror inherent a venjança de Hamlet. Un breu cor comediants que representin davant del pas être”, traducció del cèlebre “To be l’aparició de l’espectre del pare de Hamlet proclama amb l’ús de fanfares el nou rei Claudi l’assassinat del seu germà. El or not to be”. En mans de Thomas, ens abans de revelar-li el secret del seu reialme del nebot de Claudi, la mort del príncep de Dinamarca invoca el poder trobem davant d’una ària discreta, tot i HAMLET/Thomas, Ambrosio Livret de M. Carré et assassinat. qual està subratllada per breus però del vi per dissipar la tristesa que ser és una de les tres grans pàgines per J.Barbier, d'après Shakespeare par Achille de innegables accents patètics. Lauzieres. Premiere Music Group (fondo ) l’envaeix. Amb una pàgina de gran al personatge central. El recitatiu inclou de França. Editors i Propietaris lluïment per al baríton protagonista. un interessant preludi de lluïment per al baríton protagonista. liceubarcelona.cat Carlos Álvarez. Foto: Antoni Bofill