Paraiškų, pateiktų 2018 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui, sąrašas

Pripažinta sporto šakos 2017 m. gautos Reg. Nr. Sritis Organizacijos pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto suma Prašoma suma Balai Skirta suma Pastabos federacija paramos suma

Sporto visiems sąjūdžio XI-ųjų Lietuvos seniūnijų sporto 4 BĮ Varėnos sporto centras seniūnijų žaidynės 660,00 2 372,94 1 573,70 80 1 250,00 plėtotė žaidynių I etapo organizavimas Projektas nefinansuojamas. Projektas nėra Sporto visiems sąjūdžio Triatlono sporto šakos plėtra 10 Lietuvos triatlono federacija triatlonas 0,00 17 884,00 12 520,00 0 0,00 skirtas Sporto visiems sąjūdžio plėtotės plėtotė Lietuvoje krypčiai. Sporto visiems sąjūdžio Virtualių lenktynių čempionato 11 VšĮ "Tauras racing" automobilių sportas 0,00 83 290,00 20 500,00 50 0,00 plėtotė organizavimas Sporto visiems sąjūdžio Kretingos rajono savivavldybės XI Lietuvos seniūnijų sporto 14 seniūnijų žaidynės 660,00 7 018,20 2 922,20 80 1 250,00 plėtotė administracija žaidynių I etapo organizavimas Projektas nefinansuojamas. Projektas nėra Sporto visiems sąjūdžio Birštono metimų taurės 15 Birštono sporto centras lengvoji atletika 0,00 3 000,00 2 232,00 50 0,00 skirtas Sporto visiems sąjūdžio plėtotės plėtotė varžybos krypčiai. Sporto visiems sąjūdžio XI-ųjų Lietuvos seniūnijų sporto 19 BĮ Ukmergės sporto centras seniūnijų žaidynės 660,00 2 747,20 1 967,20 80 1 250,00 plėtotė žaidynių I etapo organizavimas Sporto visiems sąjūdžio XI Lietuvos seniūnijų sporto 20 Kalvarijos sporto centras seniūnijų žaidynės 660,00 998,00 898,00 90 890,00 plėtotė žaidynių I etapo organizavimas Sporto visiems sąjūdžio 22 Asociacija "X Club" kita Sporto šakos plėtra 0,00 6 200,00 6 200,00 0 0,00 nėra kofinansavimo 5 proc. plėtotė Baidarių maratono Lietuvos 100- Sporto visiems sąjūdžio 23 Všį Via est vita baidarių ir kanojų irklavimas mečiui paminėti organizavimas, 0,00 5 156,10 3 991,70 70 2 000,00 plėtotė dalyvavimas jame Lietuvos seniūnijų sporto Sporto visiems sąjūdžio Šalčininkų rajono savivaldybės 34 seniūnijų žaidynės žaidynių I ir II etapo 1 800,00 5 962,00 4 352,00 80 3 000,00 plėtotė administracija organizavimas Sporto visiems sąjūdžio Tinklinio mėgėjų varžybų Finansavimas skirtas patalpų nuomos 37 Lietuvos tinklinio federacija tinklinis 0,00 23 752,50 16 174,90 60 1 000,00 plėtotė organizavimas ir vykdymas apmokėjimui Sporto visiems sąjūdžio Tinklinio mėgėjų varžybų 39 Lietuvos tinklinio federacija tinklinis 0,00 0,00 0,00 0 0,00 pateikta paraiškos kopija plėtotė organizavimas ir vykdymas Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos vaikų sportuojančių Finansavimas skirtas transporto ir 45 Lietuvos muaythai federacija muaythai boksas 0,00 3 400,00 2 000,00 60 1 000,00 plėtotė muaythai visapusiškas ugdymas automobilio nuomos apmokėjimui Sporto visiems sąjūdžio XI-ųjų Lietuvos seniūnijų sporto 48 Birštono sporto centras seniūnijų žaidynės 550,00 1 040,00 840,00 80 840,00 plėtotė žaidynių I etapo organizavimas Sporto visiems sąjūdžio Asociacija Naujųjų Verkių Sporto visiems sąjūdžio plėtotė 50 bendruomenės 0,00 3 065,00 2 330,00 75 1 000,00 plėtotė bendruomenė Naujuosiuose Verkiuose Sporto visiems sąjūdžio 54 VšĮ Baglentė vandens sportas Baglenčių varžybos Klaipėdoje 0,00 1 960,00 1 700,00 50 0,00 plėtotė Sporto visiems sąjūdžio Ritinio varžybų organizavimas 55 Lietuvos ritinio sporto federacija ritinis sportas 0,00 9 530,00 4 430,00 90 4 000,00 plėtotė ir vykdymas Sporto visiems sąjūdžio VšĮ "Klaipėdos teniso Pensijinio amžiaus žmonių, Finansavimas skirtas sporto aikštelės 61 tenisas 0,00 25 998,00 18 471,00 75 4 000,00 plėtotė akademija" senjorų užimtumo skatinimas nuomos apmokėjimui Teniso sporto šakos Sporto visiems sąjūdžio VšĮ "Klaipėdos teniso 63 tenisas prieinamumas nepasiturinčiose 0,00 32 660,00 21 228,00 0 0,00 antra paraišką į tą pačią kryptį plėtotė akademija" šeimose augantiems vaikams Sporto visiems sąjūdžio XI-ųjų Lietuvos seniūnijų sporto 64 Mažeikių rajono savivaldybė seniūnijų žaidynės 660,00 3 392,30 1 881,00 80 1 250,00 plėtotė žaidynių I etapo organizavimas XI-ųjų Lietuvos seniūnijų sporto Sporto visiems sąjūdžio Marijampolės savivaldybės 67 seniūnijų žaidynės žaidynių I ir II etapų 1 800,00 8 988,80 4 062,30 80 3 500,00 plėtotė administracija organizavimas Sporto visiems sąjūdžio Sporto visiems renginiai Trakų 70 Kūno kultūros ir sporto centras savivaldybės sportas 660,00 7 963,00 3 000,00 70 1 000,00 plėtotė rajone XXX tarptautinis bėgimas ir Sporto visiems sąjūdžio Šalčininkų rajono savivaldybės 77 savivaldybės sportas pavasarinė sporto šventė 0,00 6 396,00 4 770,00 48,0 0,00 plėtotė sporto klubų sąjunga Baltojoje Vokėje Sporto visiems sąjūdžio Vilkaviškio rajono savivaldybės XI-ųjų Lietuvos seniūnijų sporto 86 seniūnijų žaidynės 660,00 3 158,20 1 624,50 80 1 250,00 plėtotė administracija žaidynių I etapo organizavimas Pripažinta sporto šakos 2017 m. gautos Reg. Nr. Sritis Organizacijos pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto suma Prašoma suma Balai Skirta suma Pastabos federacija paramos suma

Sporto visiems sąjūdžio Tinklinio, paplūdimio tinklinio 90 Simno sporto klubas "Ąžuolas" tinklinis 995,00 1 136,40 926,40 90 900,00 plėtotė sporto plėtra Vilniaus miesto profesionalų- Sporto visiems sąjūdžio Helmuto Lisino tarptautinis 92 mėgėjų stalo teniso klubas "Ping- stalo tenisas 0,00 5 711,00 4 361,00 50 0,00 plėtotė stalo teniso festivalis pong" XI-ųjų Lietuvos seniūnijų sporto Sporto visiems sąjūdžio 100 VšĮ "Šilutės sportas" seniūnijų žaidynės žaidynių I-ojo etapo 660,00 1 543,92 1 110,00 80 1 000,00 plėtotė organizavimas Sporto visiems sąjūdžio MTB maratonų taurės varžybų 101 Klubas "Instinktas" dviračių sportas 2 000,00 65 350,00 21 750,00 60 2 000,00 plėtotė organizavimas Sporto visiems sąjūdžio Sporto žurnalistų futbolo ir 106 Lietuvos žurnalistų sąjunga kita 6 000,00 35 000,00 16 000,00 70 5 000,00 plėtotė krepšinio turnyrų organizavimas Sporto visiems sąjūdžio Vaikų futbolo akademija Varžybų organizavimas, 109 futbolas 2 000,00 8 045,00 4 120,00 70 2 000,00 plėtotė "Geležinis vilkas" vykdymas ir dalyvavimas Sporto visiems sąjūdžio VšĮ Nacionalinė vaikų ledo Ikimokyklinio amžiaus vaikų 112 ledo ritulys 0,00 6 610,00 5 360,00 70 2 000,00 plėtotė ritulio lyga ledo ritulio festivalis Žirginio sporto šakos Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos žirginio sporto 114 žirginis sportas populiarinimas vaikų ir 0,00 5 000,00 2 000,00 70 1 500,00 plėtotė federacija moksleivių tarpe Sporto visiems sąjūdžio Kauno plaukimo meistrų ir 115 plaukimas Plaukimo sporto šakos plėtra 2 000,00 10 500,00 7 000,00 60 2 000,00 plėtotė neįgaliųjų klubas "Takas"

Sporto visiems sąjūdžio Elektrėnų savivaldybės sporto XI-ųjų Lietuvos seniūnijų sporto 119 seniūnijų žaidynės 0,00 990,80 990,80 0 0,00 nėra kofinansavimo 5 proc. plėtotė centras žaidynių I etapo organizavimas

Sporto visiems sąjūdžio Sportas - sveikata ir gyvenimo 123 Antupių bendruomenė bendruomenės 0,00 4 394,27 3 994,27 60 1 000,00 plėtotė būdas Sporto visiems sąjūdžio XI Lietuvos seniūnijų sporto 124 VšĮ Lazdijų sporto centras seniūnijų žaidynės 660,00 1 802,00 1 512,00 80 1 250,00 plėtotė žaidynių I etapo organizavimas Sporto visiems sąjūdžio XI-ųjų Lietuvos seniūnijų sporto 127 Joniškio sporto centras seniūnijų žaidynės 600,00 1 166,85 600,00 90 600,00 plėtotė žaidynių I etapo organizavimas Sporto visiems sąjūdžio 128 Tauragės sporto centras seniūnijų žaidynės Sporto visiems sąjūdžio plėtotė 660,00 1 900,00 1 020,00 80 1 000,00 plėtotė Sporto visiems sąjūdžio XV-ojo Vilniaus maratono Finansavimas skirtas apdovanojimų 131 VšĮ Tarptautinis maratonas lengvoji atletika 3 000,00 235 020,00 8 000,00 65 2 000,00 plėtotė organizavimas ir vykdymas įsigijimui Sporto visiems sąjūdžio 134 Lietuvos olimpiečių asociacija kita Olimpiadų keliais 0,00 9 741,75 7 499,00 50 0,00 plėtotė Tarptautunių stalo teniso Sporto visiems sąjūdžio Vilniaus geležinkelio transporto 138 švietimo sistema tarpmokyklinių mokinių 0,00 1 475,00 560,00 50 0,00 plėtotė ir verslo paslaugų mokykla varžybos Sporto visiems sąjūdžio Klaipėdos rajono savivaldybės Lietuvos seniūnijų sporto 142 seniūnijų žaidynės 660,00 4 091,55 2 296,65 80 2 200,00 plėtotė biudžetinė įstaiga sporto centras žaidynių organizavimas Sporto visiems sąjūdžio Kauno miesto savivaldybės Kauno m. seniūnijų sporto 143 seniūnijų žaidynės 660,00 4 635,12 3 940,00 80 2 500,00 plėtotė administracija žaidynių organizavimas Sporto visiems sąjūdžio XI-ųjų Lietuvos seniūnijų sporto 146 Pasvalio sporto mokykla seniūnijų žaidynės 660,00 1 545,00 1 313,25 80 1 250,00 plėtotė žaidynių I etapo organizavimas Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos kaimo sporto ir Kūno kultūros ir sporto plėtra 147 sporto asociacijos 36 480,00 160 000,00 110 000,00 67,0 55 000,00 plėtotė kultūros asociacija "Nemunas" kaime Sporto visiems sąjūdžio 148 Lietuvos olimpinė akademija kita Jaunimo stovykla 0,00 4 550,00 2 500,00 50 0,00 plėtotė Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos sporto meistrų Gyvename sveikai, sportuojame 151 sporto asociacijos 0,00 101 340,00 81 400,00 40,0 0,00 plėtotė asociacija "Penki žiedai" dažnai, sergame retai Projektas nefinansuojamas. Projektas nėra Sporto visiems sąjūdžio Leidinys "Lietuvos sporto 154 Lietuvos sporto muziejus kita 0,00 2 528,00 2 200,00 50 0,00 skirtas Sporto visiems sąjūdžio plėtotės plėtotė muziejus Kaune" krypčiai. Sporto visiems sąjūdžio VšĮ "Sveikame kūne sveika Vaikų mokymas plaukti - 123- 156 mokymas plaukti 0,00 11 890,00 8 123,00 80 7 000,00 plėtotė siela" Aš Ryklys 2018 Pripažinta sporto šakos 2017 m. gautos Reg. Nr. Sritis Organizacijos pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto suma Prašoma suma Balai Skirta suma Pastabos federacija paramos suma

Sporto visiems sąjūdžio Jonavos kūno kultūros ir sporto Varžybų organizavimas, 159 seniūnijų žaidynės 3 200,00 7 554,45 5 237,70 80 4 700,00 plėtotė centras vykdymas, dalyvavimas jose XI-ųjų Lietuvos seniūnijų sporto Sporto visiems sąjūdžio Utenos daugiafunkcis sporto 164 seniūnijų žaidynės žaidynių I ir II etapų 1 800,00 4 975,00 3 075,00 80 3 000,00 plėtotė centras organizavimas Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos sporto draugijos Utenos regiono mėgėjų sporto 165 sporto asociacijos 1 000,00 8 223,29 4 074,29 70 3 000,00 plėtotė "Žalgiris" Utenos rajono taryba žaidynės Sporto visiems sąjūdžio Utenos plaukimo klubas 167 mokymas plaukti Vaikų mokymas plaukti 0,00 62 404,80 31 765,80 81,0 25 000,00 plėtotė "Linksmasis delfinas" Sporto visiems sąjūdžio VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos XI-ųjų Lietuvos seniūnijų sporto 174 seniūnijų žaidynės 660,00 1 730,00 1 430,00 80 1 250,00 plėtotė centras žaidynių I etapo organizavimas Sporto visiems sąjūdžio Varžybų organizavimas, 178 VšĮ Trakų futbolo klubas futbolas 0,00 38 400,00 33 000,00 36,0 0,00 plėtotė vykdymas, dalyvavimas jose Sporto visiems sąjūdžio 186 Klaipėdos irklavimo klubas irklavimas Vilties yrių 2 000,00 10 249,13 3 000,00 70 2 000,00 plėtotė Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos sportinių šokių 198 sportiniai šokiai Sportas visiems 8 250,00 35 700,00 27 000,00 65 12 000,00 plėtotė federacija Radviliškio rajono savivaldybės Lietuvos seniūnijų sporto Sporto visiems sąjūdžio 201 Švietimo ir sporto paslaugų seniūnijų žaidynės žaidynių I ir II etapo 0,00 4 240,90 3 040,90 80 2 900,00 plėtotė centras organizavimas Sporto visiems sąjūdžio Bokso sporto šakos 203 Lietuvos bokso federacija boksas 0,00 15 000,00 8 000,00 50 0,00 plėtotė populiarinimas moksleivių tarpe Sporto visiems sąjūdžio XI Lietuvos seniūnijų sporto 209 Širvintų sporto mokykla seniūnijų žaidynės 660,00 1 622,00 1 442,00 80 1 250,00 plėtotė žaidynių I etapo organizavimas Lietuvos kūno kultūros Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos kūno kultūros 210 sporto asociacijos mokytojų kompetencijų plėtotė 13 747,50 115 650,29 109 867,78 67,6 31 000,00 plėtotė mokytojų asociacija sportas visiems veikloje Sporto visiems sąjūdžio Šiaulių lengvosios atletikos ir Šiaulių miesto seniūnijų sporto 215 seniūnijų žaidynės 0,00 5 500,00 2 000,00 88 2 000,00 plėtotė sveikatingumo centras žaidynės Sporto visiems sąjūdžio Rietavo savivaldybės XI Lietuvos seniūnijų sporto 216 seniūnijų žaidynės 550,00 1 203,93 915,53 80 900,00 plėtotė administracija žaidynių I etapo organizavimas Sporto visiems sąjūdžio Tarptautinės šeimų krepšinio 240 Baltijos moterų krepšinio lyga krepšinis 0,00 3 230,00 1 500,00 80 1 000,00 plėtotė varžybos Sporto visiems sąjūdžio 244 Lietuvos softbolo federacija softbolas Softbolo sporto plėtra 0,00 12 836,00 11 050,00 60 2 000,00 plėtotė Sporto visiems sąjūdžio 253 Asociacija " Lietuva" ledo ritulys Mergaičių ledo ritulio dienos 0,00 5 903,70 5 160,00 80 4 000,00 plėtotė Tarptautinio krepšinio meistrų (veteranų) turnyro Lietuvos Sporto visiems sąjūdžio Sporto klubas "Vilniaus Statybos Finansavimas skirtas sporto bazės nuomai 260 krepšinis valstybės atkūrimo 100-čiui 0,00 9 890,00 9 390,00 60 1 000,00 plėtotė Senjorai" apmokėti paminėti organizavimas, dalyvavimas jame. Sporto visiems sąjūdžio Kelmės rajono savivaldybės 263 seniūnijų žaidynės Seniūnijų sporto žaidynės 0,00 1 385,00 800,00 80 800,00 plėtotė administracija Sporto visiems sąjūdžio Aikido Aikikai asociacija Vaikų ir jaunimo vasaros 272 aikido 0,00 22 600,00 3 600,00 65 2 000,00 plėtotė "Aidas" Aikido stovyklos stovyklavietės Sporto visiems sąjūdžio 275 Lietuvos plaukimo federacija plaukimas Kuršių marių maratonas - 2018 40 000,00 20 690,00 17 990,00 50 0,00 plėtotė VšĮ Lietuvos plaukimo Vaikų mokymas plaukti 2018 ir Sporto visiems sąjūdžio 279 federacijos informacijos ir mokymas plaukti Mokės plaukti ir saugiai elgtis 0,00 543 537,20 311 320,00 76,0 150 000,00 plėtotė paslaugų biuras vandenyje 2018 Sporto visiems sąjūdžio Ukmergės šeimų bendruomenė "Baltas" lauko pedagogikos 282 bendruomenės 0,00 8 485,00 5 400,00 50 0,00 plėtotė "Sąmoninga tevystė" festivalis Sporto visiems sąjūdžio Fizinio aktyvumo ir sveikos 284 Lietuvos sveikuolių sąjunga sporto asociacijos 27 261,00 135 500,00 55 724,00 77,0 47 960,00 plėtotė gyvensenos skatinimas Sporto visiems sąjūdžio Bėgimo varžybų organizavimas 288 Lengvosios atletikos asociacija lengvoji atletika 0,00 30 505,00 10 170,00 80 9 500,00 plėtotė ir vykdymas Pripažinta sporto šakos 2017 m. gautos Reg. Nr. Sritis Organizacijos pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto suma Prašoma suma Balai Skirta suma Pastabos federacija paramos suma

Sporto visiems sąjūdžio Badmintono sporto renginių 290 JSO badmintono sporto klubas badmintonas 500,00 25 500,00 8 000,00 60 2 000,00 plėtotė organizavimas, vykdymas XI-ųjų Lietuvos seniūnijų sporto Sporto visiems sąjūdžio Kupiškio r. Kūno kultūros ir 302 seniūnijų žaidynės žaidynių I etapo organizavimas 600,00 1 830,00 1 740,00 0 0,00 nėra kofinansavimo 5 proc. plėtotė sporto centras Kupiškio rajone Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos sporto draugija 304 sporto asociacijos Kūno kultūros ir sporto plėtotė 42 600,00 164 000,00 80 000,00 80,0 76 000,00 plėtotė "Žalgiris" Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos sporto draugija Vasaros sporto šventė Pasvalio 306 sporto asociacijos 0,00 3 719,45 1 004,45 80 1 000,00 plėtotė "Žalgiris" Pasvalio rajono taryba rajone Sporto visiems sąjūdžio Biržų rajono kūno kultūros ir XI Lietuvos seniūnijų sporto 319 seniūnijų žaidynės 660,00 2 893,70 1 470,00 80 1 250,00 plėtotė sporto centras žaidynių I etapo organizavimas Sporto visiems sąjūdžio Kiemo broliai.lt visų viešųjų 321 MB "Slyva" bendruomenės 0,00 10 889,10 10 263,72 60 1 000,00 plėtotė sporto vietų žemėlapis Sporto visiems sąjūdžio 338 Lietuvos regbio federacija regbis Regbis visiems 2 000,00 68 810,00 40 200,00 57,0 5 000,00 plėtotė Sporto visiems sąjūdžio Molėtų r. Kūno kultūros ir XI Lietuvos seniūnijų sporto 347 seniūnijų žaidynės 600,00 1 575,00 1 375,00 80 1 250,00 plėtotė sporto centras žaidynių I etapo vykdymas Vaikų futbolo masiškumo Sporto visiems sąjūdžio 351 VšĮ futbolo mokykla "Ataka" futbolas didinimas Vilniaus mieste ir 0,00 120 951,00 10 463,00 50 0,00 plėtotė rajone Lietuvos seniūnijų XI-ųjų sporto Sporto visiems sąjūdžio Raseinių kūno kultūros ir sporto trūksta 4. PAREIŠKĖJO INFORMACIJA 356 seniūnijų žaidynės žaidynių pirmo etapo 660,00 2 000,00 900,00 0 0,00 plėtotė centras lapo organizavimas Sporto visiems sąjūdžio Marijampolės sporto asociacija Laisvalaikio ir sporto šventė 357 kita 0,00 6 060,00 5 550,00 50 0,00 plėtotė "Išvien" "Išvien" Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos asociacija "Gimnastika 358 sporto asociacijos „Gimnastikos visiems“ plėtra 21 762,00 73 058,00 61 860,00 67,0 41 250,00 plėtotė visiems" Vilniaus DSK "Žalgiris" Sporto visiems sąjūdžio Vilniaus dirbančiųjų sporto renginiai ir dalyvavimas LSD 359 sporto asociacijos 2 000,00 9 040,00 3 650,00 90 3 500,00 plėtotė klubų sąjunga "Žalgiris" "Žalgiris" žiemos ir vasaros žaidynėse Sporto visiems sąjūdžio plėtotė Sporto visiems sąjūdžio 360 Lietuvos šaulių sąjunga sporto asociacijos Lietuvos šaulių sąjungos 14 400,00 88 000,00 40 100,00 62,0 32 080,00 plėtotė veikloje Sporto visiems sąjūdžio 361 Vakarų stalo teniso akademija stalo tenisas Stalo teniso sporto šakos plėtra 0,00 67 293,00 30 385,00 39,0 0,00 plėtotė Sporto visiems sąjūdžio Jaunalietuvių sporto Kūno rengybos sporto 362 kita 0,00 17 360,00 5 500,00 41,0 0,00 plėtotė organizacija organizavimas Sporto visiems sąjūdžio Kauno r. Garliavos sporto ir V-osios garliavos krašto sporto 364 savivaldybės sportas 0,00 3 230,00 2 580,00 70 1 500,00 plėtotė kultūros centras žaidynės Sporto visiems sąjūdžio Asociacija "Lietuvos kovos Kovos menų festivalio 367 kovos menai 5 000,00 113 160,00 35 560,00 35,0 0,00 plėtotė menų sąjunga" organizavimas Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos kyokushin karate Vaikų ir jaunimo užimtumas 373 kyokushin karatė 10 000,00 97 100,00 46 000,00 60,0 15 000,00 plėtotė federacija vasara Sporto visiems sąjūdžio Triračių sporto neįgaliesiems 388 VšĮ centras "Eik" neįgaliųjų sportas 6 000,00 11 551,20 9 985,20 60 3 000,00 plėtotė vystymas Lietuvoje Sporto visiems sąjūdžio Mokomės plaukti ir saugiai 393 Druskininkų sporto centras mokymas plaukti 550,00 12 561,58 11 933,50 65 7 000,00 plėtotė elgtis vandenyje Sporto visiems sąjūdžio Vilniaus sporto ir turizmo Masinis plaukimas Nerimi 395 baidarių ir kanojų irklavimas 0,00 4 000,00 3 000,00 70 2 000,00 plėtotė klubas "Regata" "Vilniaus Regata-2018" Sporto visiems sąjūdžio 402 Lietuvos kendo asociacija kendo Kendo renginiai vaikams 0,00 11 814,00 3 890,00 70 1 000,00 plėtotė Sporto visiems sąjūdžio "Let's go" programa 408 Lietuvos salės futbolo asociacija futbolas 0,00 101 530,00 31 925,00 95,0 15 000,00 plėtotė vaikams, jaunimui ir šeimai Sporto visiems sąjūdžio Mokyklinio amžiaus vaikų 413 Lietuvos badmintono federacija badmintonas 0,00 9 140,00 8 160,00 50 0,00 plėtotė skatinimas sportuoti Sporto visiems sąjūdžio Kūno kultūros renginių 416 Lietuvos sporto klubas "Makabi" sporto asociacijos 8 190,00 19 800,00 10 950,00 80 9 800,00 plėtotė organizavimas ir vykdymas Pripažinta sporto šakos 2017 m. gautos Reg. Nr. Sritis Organizacijos pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto suma Prašoma suma Balai Skirta suma Pastabos federacija paramos suma

Futbolo varžybų ir Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos gatvės vaikų ir jaunimo 419 futbolas sveikatingumo stovyklų 3 300,00 10 341,20 6 541,20 73,7 5 200,00 plėtotė futbolo asociacija organizavimas, vykdymas Sporto visiems sąjūdžio 427 VšĮ "TrenkTuras" kita Pėščiųjų žygių organizavimas 0,00 315 266,00 5 700,00 50 0,00 plėtotė Varžybų futbolo veteranams Sporto visiems sąjūdžio Visuomeninė organizacija 428 futbolas organizavimas, vykdymas ir 0,00 16 741,00 9 366,00 65 2 000,00 plėtotė Futbolo senjorų klubas dalyvavimas jose Nemokamos teniso pamokos Sporto visiems sąjūdžio Teniso klubas "Balzekas Tennis 431 tenisas socialiai pažeidžiamiems 0,00 58 500,00 41 700,00 49,0 0,00 plėtotė School" vaikams Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos bėgimo mėgėjų Bėgimų organizavimas, 439 lengvoji atletika 17 480,00 52 104,00 37 918,00 59,0 20 950,00 plėtotė asociacija vykdymas, dalyvavimas juose Sporto visiems sąjūdžio Vilniaus rajono savivaldybės Seniūnijų žaidynių 441 seniūnijų žaidynės 660,00 3 540,00 1 415,00 80 1 250,00 plėtotė administracija organizavimas ir vykdymas Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos kerlingo asociacija Neįgalieji ir sveiki - viena 457 kerlingas 2 000,00 17 000,00 10 000,00 50 0,00 plėtotė (LKA) komanda Čiuožimo masinių renginių Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos greitojo čiuožimo 463 greitasis čiuožimas organizavimas bei dalyvavimas 1 500,00 7 900,00 5 400,00 60 2 160,00 plėtotė asociacija juose Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos mokinių neformaliojo 470 švietimo sistema Lietuvos mokyklų žaidynės 50 000,00 627 600,00 188 600,00 87,7 100 000,00 plėtotė švietimo centras Sporto visiems sąjūdžio Kėdainių rajono savivaldybės Lietuvos seniūnijų sporto 471 seniūnijų žaidynės 660,00 5 180,30 2 460,85 80 1 250,00 plėtotė administracija žaidynių I etapo organizavimas Sporto visiems sąjūdžio 480 Lietuvos rankinio federacija rankinis Internėtinės svetainės sukūrimas 0,00 6 100,00 4 900,00 50,0 0,00 plėtotė Sporto visiems sąjūdžio Biatlono sporto veteranų 481 VšĮ "Sporto pramogos" biatlonas 0,00 4 050,00 2 250,00 55 500,00 plėtotė dalyvavimas varžybose Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos studentų futbolo plėtra 483 Lietuvos studentų futbolo lyga futbolas 0,00 15 600,00 9 000,00 50 0,00 plėtotė ir čempionato organizavimas Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos masinio futbolo Lietuvos mokyklų futbolo 484 futbolas 0,00 171 380,00 22 500,00 50 0,00 plėtotė asociacija žaidynių plėtra Beisbolo žaidimo įvairių formų Sporto visiems sąjūdžio paraiška pateiktą nenurodant finansavimo 489 Lietuvos beisbolo asociacija beisbolas taikymas kūno kultūros 0,00 23 800,00 9 000,00 0 0,00 plėtotė krypties. pamokose Sporto visiems sąjūdžio Vilkaviškio krepšinio klubas Sporto visiems sąjūdžio plėtotė 494 krepšinis 0,00 1 100,00 1 000,00 60 500,00 plėtotė "Perlas" Vilkaviškyje Sporto visiems sąjūdžio Rokiškio rajono kūno kultūros ir Seniūnijų žaidynių Rokiškyje 497 seniūnijų žaidynės 600,00 6 873,00 3 313,00 80 1 250,00 plėtotė sporto centras organizavimas Dalyvavimas tarptautiniame Sporto visiems sąjūdžio Sporto ir futbolo klubas 499 futbolas turnyre "Gorhia Cup 2018" 0,00 4 600,00 3 600,00 70 2 000,00 plėtotė "Rotalis" Švedijoje Sporto visiems sąjūdžio Tarptautinė vaikų krepšinio 502 VšĮ "Team 97" krepšinis 0,00 69 037,88 22 597,07 50 0,00 plėtotė stovykla "Nida Camp 2018" Šiaulių miesto olimpinė diena Sporto visiems sąjūdžio Šiaulių miesto savivaldybės 503 kita Lietuvos atkūrimo 100-čiui 3 000,00 24 175,00 8 300,00 0 0,00 paraiška pateikta be vadovo parašų plėtotė administracija paminėti. "Riedėk Jurbarke 2018" - Sporto visiems sąjūdžio Jurbarko rajono savivaldybės 505 kita renginiai ne tik dviračių 0,00 8 729,50 8 293,02 0 0,00 pateikta paraiškos kopija plėtotė administracija mėgėjams Sporto visiems sąjūdžio Klaipėdos orientavimosi sporto Orientavimosi sporto šakos 506 orientavimosi sportas 0,00 2 450,00 1 800,00 50 0,00 plėtotė klubo "O! Klaipėda" plėtra Klaipėdoje Sporto visiems sąjūdžio 516 Lietuvos keliautojų sąjunga sporto asociacijos Sporto visiems sąjudžio plėtotė 21 000,00 39 900,00 33 300,00 93,7 31 640,00 plėtotė Sporto visiems sąjūdžio VšĮ Gargždų vaikų ir jaunimo Jaunimo užimtumas netradicine 520 švietimo sistema 0,00 4 615,00 4 384,24 60 1 000,00 plėtotė edukacinis centras sportine veikla Sporto visiems sąjūdžio Dviračių sporto klubas Klaipėdos MTB dviračių 529 dviračių sportas 0,00 5 300,00 1 900,00 70 1 000,00 plėtotė "Velostreet" varžybos Pripažinta sporto šakos 2017 m. gautos Reg. Nr. Sritis Organizacijos pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto suma Prašoma suma Balai Skirta suma Pastabos federacija paramos suma

Sporto visiems sąjūdžio 530 VšĮ "Ponas maratonas" lengvoji atletika "Klaipėdos maratonas" 2018 0,00 13 700,00 3 600,00 75 2 000,00 plėtotė Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos XI-ųjų seniūnijų sporto 540 Švenčionių rajono sporto centras seniūnijų žaidynės 660,00 1 980,00 1 440,00 80 1 250,00 plėtotė žaidynių organizavimas Sporto visiems sąjūdžio Aerobikos ir sveikatingumo Vyresnio amžiaus žmonių 544 kita 0,00 5 627,94 4 749,87 50 0,00 plėtotė klubas "Ervera" fizinės veiklos organizavimas Sporto visiems sąjūdžio Panevėžio dviračių kroso taurė 547 Panevėžio klubas "Dviračiai" dviračių sportas 2 000,00 11 472,40 4 900,00 77,3 3 000,00 *** plėtotė 2018 Sporto visiems sąjūdžio Plungės sporto ir rekreacijos Sportinių renginių 550 seniūnijų žaidynės 660,00 5 929,30 3 729,30 80 2 800,00 plėtotė centras organizavimas Plungės rajone Sporto visiems sąjūdžio 554 VšĮ Šiaulių jėzuitų mokykla mokymas plaukti Išmoksiu plaukti 0,00 15 086,00 11 086,00 80 7 000,00 plėtotė Sporto visiems sąjūdžio Sportas jauniems - kūno kultūra 555 Zarasų sporto centras seniūnijų žaidynės 660,00 5 653,09 5 087,79 85 4 000,00 plėtotė visiems Sporto visiems sąjūdžio Vilniaus miesto sporto klubas Varžybų organizavimas ir 557 žolės riedulis 0,00 14 000,40 4 950,00 50 0,00 plėtotė "Ardas" vykdymas Šiaulių miesto olimpinė diena Sporto visiems sąjūdžio Šiaulių miesto savivaldybės 565 kita Lietuvos atkūrimo 100-čiui 0,00 0,00 0,00 0 0,00 antra paraiška į tą pačią kryptį plėtotė administracija paminėti. "Riedėk Jurbarke 2018" - Sporto visiems sąjūdžio Jurbarko rajono savivaldybės 567 savivaldybės sportas renginiai ne tik dviračių 0,00 8 729,50 8 293,02 60 3 000,00 plėtotė administracija mėgėjams Sporto visiems sąjūdžio Asociacija Vaikų žolės riedulio Lietuvos vaikų žolės riedulio 568 žolės riedulis 0,00 77 638,00 27 460,00 50 0,00 plėtotė lyga lygos plėtotė Projektas nefinansuojamas. Projektas nėra Sporto visiems sąjūdžio Vilniaus ir Vilniaus apskrities 572 kultūrizmas NAC Vilniaus Cup Open 2018 0,00 12 715,00 10 405,00 50 0,00 skirtas Sporto visiems sąjūdžio plėtotės plėtotė Kultūrizmo federacija krypčiai. Sporto visiems sąjūdžio Vilniaus sporto veteranų klubas Varžybų organizavimas, 574 kita 0,00 5 000,00 1 520,00 80 1 000,00 plėtotė "Aidas" vykdymas, dalyvavimas jose EEVZA (Eastern European Sporto visiems sąjūdžio Vilniaus miesto tinklinio Zonal Association) 575 tinklinis 0,00 15 017,20 3 311,60 60 1 000,00 plėtotė federacija veteranų turnyro organizavimas ir vykdymas Sporto visiems sąjūdžio VšĮ sporto agentūra "Sporto Lietuvos šimtmečio sporto 576 kita 0,00 202 457,71 89 600,00 0,0 0,00 plėtotė zona" žmonės Sporto visiems sąjūdžio Renginys "Lankas visiems ir 583 Lietuvos Kyudo Federacija kyudo 0,00 1 500,00 1 000,00 70 700,00 plėtotė kiekvienam" Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos alpininstų senjorų Alpinistinė ekspedicija 592 alpinizmas 0,00 25 850,00 11 000,00 70 5 000,00 plėtotė klubas "Karakolas 2018" Projektas nefinansuojamas. Projektas nėra Sporto visiems sąjūdžio Kūno kultūros ir sporto istorija 593 Vilniaus universitetas švietimo sistema 0,00 27 000,00 24 000,00 50 0,00 skirtas Sporto visiems sąjūdžio plėtotės plėtotė Vilniaus universitete krypčiai. Sporto visiems sąjūdžio 597 VšĮ "Sveikas miestas" kita Sporto festivalio organizavimas 5 000,00 129 852,00 82 250,00 60,7 2 500,00 plėtotė Sporto visiems sąjūdžio Vilniaus krepšinio lygos 599 VšĮ "Vilniaus krepšinio lyga" krepšinis 0,00 17 499,80 8 000,00 60 1 000,00 plėtotė čempionatas Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos futbolo mėgėjų Lietuvos futbolo mėgėjų lygos Finansavimas skirtas medaliųir prizų 607 futbolas 0,00 73 797,00 34 697,00 58,6 4 400,00 plėtotė asociacija turnyrų organizavimas įsigijimui Sporto visiems sąjūdžio Neringos savivaldybės 610 seniūnijų žaidynės Sportas visiems 450,00 1 621,97 566,97 80 566,00 plėtotė administracija Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos mokinių sporto ir 613 Alytaus r. Butrimonių gimnazija švietimo sistema 1 200,00 7 260,00 3 270,00 70 1 200,00 plėtotė meno šventė "ADAMKIADA" Šakių rajono savivaldybės Sporto visiems sąjūdžio XI Lietuvos seniūnijų sporto 615 jaunimo kūrybos ir sporto seniūnijų žaidynės 660,00 1 824,60 1 364,60 80 1 250,00 plėtotė žaidynių I etapo organizavimas centras Sporto visiems sąjūdžio Kauno miesto neįgaliųjų XI Lietuvos neįgaliųjų sporto 616 neįgaliųjų sportas 7 000,00 31 839,00 17 479,00 80 10 000,00 plėtotė draugija žaidynės Pripažinta sporto šakos 2017 m. gautos Reg. Nr. Sritis Organizacijos pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto suma Prašoma suma Balai Skirta suma Pastabos federacija paramos suma

Sporto visiems sąjūdžio 618 Sasnavos bendruomenė bendruomenės Mus vienija sportas 0,00 1 200,00 1 140,00 65 500,00 plėtotė Sporto visiems sąjūdžio Kretingos sportinės aerobikos 622 mokymas plaukti Plaukimo pamokos 0,00 16 624,00 11 700,00 70 7 000,00 plėtotė klubas 19 tarptautinis Nidos pusės Sporto visiems sąjūdžio VšĮ Nidos pusės maratono maratono bėgimas (Lietuvos 623 lengvoji atletika 0,00 14 970,00 3 000,00 70 1 500,00 plėtotė bėgimas pusės maratono bėgimo čempionatas) Sporto visiems sąjūdžio Varžybų organizavimas, 624 Perlojos sporto klubas kita 0,00 3 020,00 2 480,00 60 600,00 plėtotė vykdymas, dalyvavimas jose XI-ųjų seniūnijų sporto žaidynių Sporto visiems sąjūdžio 626 Kazlų Rūdos sporto centras seniūnijų žaidynės I etapo organizavimas ir 550,00 1 448,06 948,06 90 948,00 plėtotė vykdymas Projektas nefinansuojamas. Projektas nėra Sporto visiems sąjūdžio Varžybų organizavimas, 628 Baltic Tennis Club tenisas 0,00 28 400,00 13 000,00 50 0,00 skirtas Sporto visiems sąjūdžio plėtotės plėtotė vykdymas, dalyvavimas jose krypčiai. Sporto visiems sąjūdžio VšĮ "Tornado" krepšinio Vaikų krepšinio plėtra Kauno 630 krepšinis 0,00 144 000,00 9 500,00 80 7 000,00 plėtotė mokykla regione Pareiškėjo projektas pateiktas nepilnai, trūksta: titulinio lapo, 2 skyriaus "Projekto Sporto visiems sąjūdžio X-ųjų Lietuvos seniūnijų sporto 631 Palangos sporto centras seniūnijų žaidynės 550,00 1 440,00 1 030,00 0 0,00 aprašymas", nepateikta tinkamai patvirtinta plėtotė žaidynių I etapas juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija Sporto visiems sąjūdžio 632 Pilviškių miestelio bendruomenė bendruomenės Fizinio aktyvumo plėtra 0,00 2 886,70 2 598,03 80 1 000,00 plėtotė Sporto visiems sąjūdžio Kalvarijos miesto vietos veiklos Kūno kultūra ir sportas - 637 kita 500,00 600,00 570,00 50 0,00 plėtotė grupė sveikatos šaltinis Sporto visiems sąjūdžio 641 VšĮ Plaukimo klubas plaukimas Aktyvios paauglio atostogos 0,00 81 300,00 59 250,00 59,3 7 500,00 plėtotė Sporto visiems sąjūdžio Ignalinos kultūros ir sporto XI Lietuvos seniūnijų sporto 643 seniūnijų žaidynės 660,00 1 482,50 922,50 80 922,00 plėtotė centras žaidynių I etapo organizavimas Sporto visiems sąjūdžio Grappling imtynių Finansavimas skirtas seminarų ir stovyklų 645 Lietuvos graplingo federacija graplingo imtynės 0,00 95 436,48 66 858,28 60 14 000,00 plėtotė populiarinimas Lietuvoje organizavimui (L. Pivoras - prieš) Projektas nefinansuojamas. Projektas nėra Sporto visiems sąjūdžio International grappling Pasaulio IGF grappling imtynių 648 graplingo imtynės 0,00 85 053,84 58 510,00 50 0,00 skirtas Sporto visiems sąjūdžio plėtotės plėtotė federation čempionatas krypčiai. I-mųjų Šiaulių Verduliukų Sporto visiems sąjūdžio 658 Verduliukų kaimo benduomenė bendruomenės kaimo bendruomenės sporto 0,00 4 590,00 4 120,00 60 1 500,00 plėtotė šventės organizavimas Lietuvos seniūnijų sporto Sporto visiems sąjūdžio Jurbarko rajono kūno kultūros ir 661 seniūnijų žaidynės žaidynių I ir II etapo 1 800,00 7 284,00 5 034,90 80 4 000,00 plėtotė sporto centras organizavimas Varžybų "Velomaratonas 2018" Sporto visiems sąjūdžio VšĮ "Nacionalinis automobilių Finansavimas skirtas išskyrus viešininimo 664 dviračių sportas organizavimas ir informacinės 10 000,00 99 551,00 48 060,00 71,0 10 000,00 plėtotė klubas" išlaidų (5 sąmatos punktas) kompanijos vykdymas Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos darželinukų krepšinio 668 VšĮ Sostinės krepšinio mokykla krepšinis 0,00 28 123,00 16 484,00 50 0,00 plėtotė čempionatas Sporto visiems sąjūdžio Vasarą sportuok su kyokushin 669 Asociacija Shori kyokushin karatė 0,00 12 099,60 7 749,60 70 3 000,00 Finansavimas skirtas maitinimui apmokėti plėtotė karate mokykla "Shori" Sporto visiems sąjūdžio Pasitikite vasarą su Kyokushin 670 Sporto klubas "Toshi" kyokushin karatė 0,00 7 922,52 5 642,75 50 0,00 plėtotė karate mokykla "Toshi" Sporto visiems sąjūdžio Vilniaus miesto Kyokushin 671 kyokushin karatė Vilniaus karate lyga 2018 0,00 20 400,00 15 500,00 60 2 800,00 *** plėtotė karate federacija Sporto visiems sąjūdžio 674 VšĮ "Artba" automobilių sportas Viskas įmanoma 0,00 29 520,00 21 240,00 50 0,00 plėtotė Sporto visiems sąjūdžio Golfo sporto šakos plėtra 678 Lietuvos golfo federacija golfas 0,00 3 781,00 1 700,00 70 1 000,00 plėtotė Lietuvoje Pripažinta sporto šakos 2017 m. gautos Reg. Nr. Sritis Organizacijos pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto suma Prašoma suma Balai Skirta suma Pastabos federacija paramos suma

Sporto visiems sąjūdžio Riėšės teniso klubas "Puolamoji Lauko teniso vystymas 690 tenisas 0,00 5 400,00 3 390,00 50 0,00 plėtotė žvakė" Lietuvoje 2018 metais Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos orientavimosi sporto Orientavimosi sporto visiems 693 orientavimosi sportas 8 800,00 45 350,00 31 836,00 88,0 28 700,00 plėtotė federacija renginių organizavimas Sporto visiems sąjūdžio Vasaros fizinio rengimo Finansavimas skirtas sporto bazės nuomai 704 Sostinės ledo ritulio akademija ledo ritulys 0,00 44 840,00 28 500,00 60 2 000,00 plėtotė stovykla vaikams Ignalinoje Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos asociacija "Sportas Sporto visiems sąjūdžio plėtotė 705 sporto asociacijos 159 355,50 545 620,00 361 560,00 88,0 173 900,00 plėtotė visiems" Lietuvoje Organizacija "Sveikatos ir Elektrėnų savivaldybės Sporto visiems sąjūdžio 715 aktyvios bendruomenės bendruomenės bendruomenės narių sporto 0,00 23 857,00 22 661,00 70 4 000,00 Finansavimas skirtas sporto bazių nuomai plėtotė iniciatyvos" organizavimas I-mųjų Šiaulių Verduliukų Sporto visiems sąjūdžio antra paraiška į tą pačią kryptį (paraiškos 716 Verduliukų kaimo benduomenė bendruomenės kaimo bendruomenės sporto 0,00 0,00 0,00 0 0,00 plėtotė kopija) šventės organizavimas Sporto visiems sąjūdžio Anykščių kūno kultūros ir sporto varžybų organizavimas ir 719 seniūnijų žaidynės 660,00 6 109,40 3 054,70 80 1 250,00 plėtotė centras vykdymas Sporto visiems sąjūdžio 725 VšĮ Trakų švietimo centras mokymas plaukti Mokomės plaukti 0,00 15 320,00 13 768,00 80 7 000,00 plėtotė Sportinės žūklės varžybų Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos sportinės žūklės 727 sportinė žūklė Lietuvoje organizavimas ir 2 200,00 5 500,00 3 500,00 65 1 600,00 plėtotė federacija vykdymas Sporto visiems sąjūdžio Vilniaus sportinės gimnastikos Gimnastika intelekto sutrikimą 735 neįgaliųjų sportas 0,00 17 952,00 14 850,00 80 6 000,00 Finansavimas skirtas sporto salės nuomai plėtotė klubas "Skrydis" turintiems asmenims Sporto visiems sąjūdžio 736 Lietuvos sporto universitetas švietimo sistema Judėk kartu su LSU 2018 7 000,00 15 497,00 14 507,00 80 13 000,00 plėtotė Sporto visiems sąjūdžio 737 VšĮ "Plento taurė" dviračių sportas Lietuvos plento taurė 0,00 60 726,00 22 086,00 43,7 0,00 plėtotė Projektas nefinansuojamas. Projektas nėra Sporto visiems sąjūdžio 746 Lietuvos parolimpinis komitetas neįgaliųjų sportas Neįgaliųjų sporto viešinimas 0,00 18 000,00 12 000,00 50 0,00 skirtas Sporto visiems sąjūdžio plėtotės plėtotė krypčiai. Sporto visiems sąjūdžio Neįgaliųjų sporto ir dienos Sporto renginių neįgaliesiems 748 neįgaliųjų sportas 0,00 57 806,00 12 374,00 50 0,00 plėtotė užimtumo klubas "Draugystė" organizavimas Sporto visiems sąjūdžio Masinė meistrų irklavimo 757 Vilniaus irklavimo federacija irklavimas 0,00 43 470,00 16 250,00 75 4 500,00 plėtotė sprinto regata Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos moksleivių sporto 758 švietimo sistema Mokinių sporto plėtotė 4 945,00 45 363,00 34 415,00 74,3 24 100,00 plėtotė asociacija Lietuvos šimtmečio 3x3 Sporto visiems sąjūdžio 768 VšĮ Sporto namų grupė krepšinis krepšinio čempionato 0,00 227 480,00 49 140,00 30,7 0,00 plėtotė organizavimas Sporto visiems sąjūdžio Kiemo broliai.lt visų viešųjų antra paraiška į tą pačią kryptį (paraiška be 769 MB "Slyva" bendruomenės 0,00 0,00 0,00 0 0,00 plėtotė sporto vietų žemėlapis parašų) Projektas nefinansuojamas. Projektas nėra Sporto visiems sąjūdžio Triatlono ir sveikatingumo Atviro Baltijos triatlono 771 triatlonas 0,00 32 505,00 19 990,00 50 0,00 skirtas Sporto visiems sąjūdžio plėtotės plėtotė klubas "Darna" čempionato organizavimas krypčiai. Sporto visiems sąjūdžio Tarptautinis Trakų pusės 776 VšĮ Sostinės olimpas lengvoji atletika 0,00 35 790,00 8 600,00 60 1 000,00 plėtotė maratono bėgimas Sporto visiems sąjūdžio Asociacija Tinklinio klubas 783 tinklinis Sporto šakos plėtra 0,00 15 800,00 8 100,00 38,3 0,00 plėtotė "Laima" Sporto visiems sąjūdžio Kauno technikos kolegijos Atsakinga automobilių sporto 786 automobilių sportas 0,00 11 373,00 10 405,00 50 0,00 plėtotė autofanų klubas bendruomenė Sporto visiems sąjūdžio Vandens slidinėjimo sporto Judėk - išmok slidinėti vandens 787 vandens sportas 1 000,00 8 300,00 3 000,00 70 2 000,00 plėtotė klubas "Skriejantieji bangomis" slidėmis! Sporto visiems sąjūdžio Sporto visiems sąjūdžio plėtotė 795 Šeškinės bendruomenių sąjunga bendruomenės 0,00 1 367,50 1 267,50 80 1 000,00 plėtotė Vilniaus miesto mikrarajonuose Sporto visiems sąjūdžio Tarptautinis Juodšilių kroso 801 Sporto renginiai lengvoji atletika 0,00 9 715,00 2 110,00 50 0,00 plėtotė duatlonas Sporto visiems sąjūdžio Širvintų žolės riedulio klubas Žolės riedulio judėjimas 812 žolės riedulis 0,00 10 278,00 6 825,00 80 5 000,00 plėtotė "INTA" "Jaunystė ir Patirtis" Pripažinta sporto šakos 2017 m. gautos Reg. Nr. Sritis Organizacijos pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto suma Prašoma suma Balai Skirta suma Pastabos federacija paramos suma

Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos sporto universiteto 816 švietimo sistema "Kartu mes galim" 4 000,00 5 726,00 4 916,00 80 4 000,00 plėtotė Kėdainių "Aušros" progimnazija Tiesi nugara, taisyjkingas - Sporto visiems sąjūdžio 818 UAB "Vakarų vilkas" kita tiesus stuburas, sveikas, aktyvus 0,00 81 000,00 81 000,00 9,3 0,00 plėtotė vaikas Sporto visiems sąjūdžio Sveikas vaikas - stiprus Lietuvos 819 VšĮ "Sporto viršūnė" kita 0,00 81 000,00 81 000,00 9,3 0,00 plėtotė pilietis Sporto visiems sąjūdžio Prienų rajono savivaldybės XI-ųjų Lietuvos seniūnijų sporto 822 seniūnijų žaidynės 660,00 1 390,00 930,00 80 930,00 plėtotė administracija žaidynių I etapo organizavimas Varžybų ir tarptautinių turnyrų Sporto visiems sąjūdžio 827 VšĮ "Telšių futbolo ateitis" futbolas organizavimas, vykdymas, 0,00 6 200,50 3 648,50 70 1 000,00 plėtotė dalyvavimas jose Sporto visiems sąjūdžio Kauno maratono 2018 828 VšĮ "Kauno maratono klubas" lengvoji atletika 3 000,00 75 000,00 10 000,00 60 1 500,00 plėtotė organizavimas Kauno miesto bendruomenių Sporto visiems sąjūdžio 829 VšĮ "Bendruomenių krepšinis" krepšinis krepšinio pirmenybių 1 000,00 15 693,00 11 769,75 60 1 000,00 *** plėtotė organizavimas Sporto visiems sąjūdžio 830 VšĮ "Neringa FM" tinklinis Pirmyn su Beachball FEST 18! 0,00 33 050,00 19 830,00 75 1 440,00 plėtotė Tiesi nugara, taisyklingas - Sporto visiems sąjūdžio 833 VšĮ "Sporto paslaugos" kita tiesus stuburas, sveikas, aktyvus 0,00 81 000,00 81 000,00 9,3 0,00 plėtotė vaikas Sporto visiems sąjūdžio VšĮ Marijampolės regiono Varžybų ir treniruočių 839 kita 0,00 7 000,00 5 620,00 50 0,00 plėtotė plėtros agentūra organizavimas senjorams Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos šimtmečio Kuršių 840 Kauno plaukimo federacija plaukimas 0,00 31 329,00 24 692,00 60 5 000,00 plėtotė marių maratonas (KMM) - 2018 Sporto visiems sąjūdžio Sporto šakos plėtra - "Pamilk 841 Lietuvos 470 asociacija mokymas plaukti 0,00 10 224,00 9 480,00 80 9 000,00 plėtotė vandenį" Sporto visiems sąjūdžio Zarasų rajono Dusetų sporto Sporto klubas "Ainiai" - Dusetų Finansavimas skirtas Aukštaitijos drakonų 842 baidarių ir kanojų irklavimas 0,00 20 151,23 17 010,35 65 5 000,00 plėtotė klubas "Ainiai" kraštui valčių varžybų organizavimui Sporto visiems sąjūdžio Aukštelkės neformaliojo 844 švietimo sistema Sportas visiems 2 2 000,00 4 950,00 4 700,00 50 0,00 plėtotė ugdymo akademija Sporto visiems sąjūdžio 847 VšĮ "Parama šeimai Dzūkijoje" kita Sportas - vienybė ir stiprybė 0,00 16 145,00 14 920,00 75 3 000,00 plėtotė Sporto visiems sąjūdžio Fizinio aktyvumo ir sveikos 850 Skautų slėnis kita 0,00 93 000,00 31 000,00 91,7 10 000,00 *** plėtotė gyvensenos skatinimas Sporto visiems sąjūdžio Panevėžio kūno kultūros ie Sportas visiems renginių 851 seniūnijų žaidynės 660,00 35 000,00 15 000,00 80 13 000,00 plėtotė sporto centras organizavimas Panevėžyje Proto ir psichosocialinę negalią Sporto visiems sąjūdžio Vilniaus specialiosios 854 neįgaliųjų sportas turinčių vaikų ir suaugusiųjų 0,00 25 074,00 23 821,00 70 6 000,00 Finansavimas skirtas baseinų nuomai plėtotė olimpiados plaukimo klubas mokymas plaukti Sporto visiems sąjūdžio Šedbarų kaimo bendruomenė Sporto šventė Šedbarų 856 bendruomenės 0,00 1 312,01 1 162,01 69 1 000,00 plėtotė "Spiečius" bendruomenėje Projektas nefinansuojamas. Projektas nėra Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos MMA ir Diudžitsu MMA (Mišraus kovos meno) 859 kovos menai 0,00 9 000,00 7 600,00 50 0,00 skirtas Sporto visiems sąjūdžio plėtotės plėtotė federacija sporto plėtra krypčiai. Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos lengvosios atletikos Moksleivių fizinio aktyvumo 868 lengvoji atletika 0,00 11 990,00 8 230,00 70 2 000,00 plėtotė federacija didinimas Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos moterų sporto 872 sporto asociacijos Moterų sporto plėtra 20 124,00 41 350,00 37 100,00 84,7 35 300,00 plėtotė asociacija Sporto visiems sąjūdžio 876 Sigutėnų kaimo bendruomenė mokymas plaukti Mokysime vaikus plaukti 0,00 2 316,00 1 916,00 80 1 000,00 plėtotė Sporto visiems sąjūdžio Ignalinos rajono Antalksnės Sporto visiems plėtotė 879 bendruomenės 0,00 3 228,00 3 028,00 50 0,00 plėtotė kaimo bendruomenė Ignalinoje Respublikinė ikimokyklinio Sporto visiems sąjūdžio 883 ugdymo kūno kultūros pedagogų švietimo sistema Lietuvos mažųjų žaidynės 0,00 60 010,40 28 082,00 67,3 20 000,00 plėtotė asociacija Pripažinta sporto šakos 2017 m. gautos Reg. Nr. Sritis Organizacijos pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto suma Prašoma suma Balai Skirta suma Pastabos federacija paramos suma

Sporto visiems sąjūdžio Krepšinio sporto klubas Krepšinio plėtotė socialiai 886 krepšinis 0,00 5 960,00 4 310,00 50 0,00 plėtotė "Prienai" integruojanti vaikus ir jaunimą Sporto visiems sąjūdžio Klaipėdos regbio klubas Vaikų ir jaunimo užimtumas Finansavimas skirtas maitinimo 888 regbis 0,00 13 924,06 11 784,06 70 2 000,00 plėtotė "Klaipėdos kovas" vasarą apmokėjimui Sporto visiems sąjūdžio Telšių sporto ir rekreacijos XI-ųjų Lietuvos seniūnijų sporto 893 seniūnijų žaidynės 660,00 1 124,50 1 070,50 80 1 000,00 plėtotė centras žaidynių I etapo organizavimas Sporto visiems sąjūdžio VšĮ Mažų miestelių krepšinio Mažų miestelių krepšinio lygos 896 krepšinis 1 500,00 18 400,00 7 400,00 60 1 500,00 plėtotė lyga čempionatas Sporto visiems sąjūdžio Šiualių r. Švietimo pagalbos 901 švietimo sistema Gali sportuoti? Įrodyk! 0,00 17 424,00 15 600,00 75 3 000,00 plėtotė tarnyba Sporto visiems sąjūdžio Vandens regatos varžybų 905 Aukštadvario bendruomenė bendruomenės 0,00 6 935,00 5 548,00 65 1 200,00 Finansavimas skirtas valčių nuomai plėtotė organizavimas ir vykdymas Sporto visiems sąjūdžio Vaikų ir jaunimo įtraukimas į 907 MB "Sportmanas" bendruomenės 0,00 4 615,00 4 384,25 50 0,00 plėtotė netradicinę sportinę veiklą Sporto visiems sąjūdžio Alytaus sveikuolių klubas Fizinio aktyvumo ir sveikos 911 kita 0,00 57 300,00 40 950,00 73,0 7 000,00 *** plėtotė "Ryžtas" gyvensenos skatinimas Sporto visiems sąjūdžio Pakruojo rajono savivaldybės 913 savivaldybės sportas Pilates mankšos 0,00 2 380,00 2 180,00 65 1 000,00 plėtotė visuomenės sveikatos biuras

Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos laipiojimo sporto Laipiojimo festivalių ir renginių paraiška pateikta praėjus paraiškų priėmimo 914 alpinizmas 0,00 16 820,00 11 470,00 0,00 plėtotė asociacija ciklas Lietuvai 2018 terminui (2017-11-11)

Sporto visiems sąjūdžio 916 Želkūnų kaimo bendruomenė bendruomenės Sporto šventė Vyšiūnuose 0,00 1 200,00 900,00 65 300,00 plėtotė Sporto visiems sąjūdžio Šiaulių r. Kurtuvėnų mokykla- Žiemos sporto šakų 917 švietimo sistema 0,00 4 346,00 3 226,00 50 0,00 plėtotė daugiafunkcis centras populiarinimas Masinių slidinėjimo sporto Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos nacionalinė slidinėjimo Finansavimas skirtas V. Gineito ir V. 931 slidinėjimas (slidinėjimo, kalnų slidinėjimo) 0,00 17 720,00 5 000,00 70 2 400,00 plėtotė asociacija Vincienės vardų varžybų organizavimui šakų renginių organizavimas Sporto visiems sąjūdžio Kauno technologijos Varžybų organizavimas ir 932 švietimo sistema 3 000,00 18 558,41 6 915,91 65 1 000,00 plėtotė universitetas vykdymas Sporto visiems sąjūdžio Visagino savivaldybės XI Lietuvos seniūnijų sporto 935 seniūnijų žaidynės 0,00 1 515,00 1 095,00 80 1 000,00 plėtotė administracija žaidynių I etapo vykdymas Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos plūdinės žūklės sporto Plūdinės žūklės sporto 937 sportinė žūklė 0,00 3 795,00 3 530,50 50 0,00 plėtotė asociacija populiarinimas Sporto visiems sąjūdžio Sporto klubas "Muay Thai 940 muaythai boksas Muay Thai treniruotės šeimoms 0,00 3 650,00 3 467,50 50 0,00 plėtotė imperija" Sporto visiems sąjūdžio Vaikų mokymas plaukti 943 VšĮ "Plaukimas visiems" mokymas plaukti 0,00 116 500,00 78 500,00 42,7 0,00 plėtotė programa Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos neįgaliųjų plaukimo Vaikų su negalia mokymo 944 mokymas plaukti 0,00 127 500,00 89 500,00 56,3 10 000,00 Finansavimas skirtas baseino akelių nuomai plėtotė federacija plaukti programa Sporto visiems sąjūdžio "Drakonų" valčių irklavimas - 949 Šuklino olimpini sporto klubas baidarių ir kanojų irklavimas 500,00 2 880,00 2 480,00 70 1 500,00 plėtotė visiems Sporto visiems sąjūdžio Metelių kaimo bendruomenė 950 bendruomenės Sportuokime - visi 0,00 2 813,00 2 533,00 60 500,00 plėtotė "Tarp Dusios ir Metelio" Sporto visiems sąjūdžio Drakonų valčių moksleivių 951 VšĮ "Sveikata visuomenei" bendruomenės 0,00 66 907,40 39 240,00 55,7 9 000,00 plėtotė regata Lietuvos šimtmečiui Sporto visiems sąjūdžio Pietryčių lietuvių sporto 954 "Gervėčių" klubas sporto asociacijos 3 000,00 42 188,00 17 676,00 80 9 000,00 plėtotė žaidynės ir dalyvavimas ELKT Sporto visiems sąjūdžio VšĮ vaikų futbolo klubas Jaunųjų futbolininkų vasaros 955 futbolas 0,00 103 120,00 10 000,00 65 3 000,00 plėtotė "Plungės žiogelis" stovykla Sporto visiems sąjūdžio VšĮ Lietuvos reabilitacijos ir 956 savivaldybės sportas Neįgaliųjų fizinis aktyvumas 0,00 78 200,00 60 200,00 37,3 0,00 plėtotė slaugos centras Sportinių renginių Sporto visiems sąjūdžio Kaišiadorių švietimo ir sporto 960 švietimo sistema organizavimas Kaišiadorių 0,00 2 220,00 1 520,00 70 1 300,00 plėtotė paslaugų centras rajono savivaldybėje Sporto visiems sąjūdžio Kauno Aukštųjų Šančių Senjorų sveikatingumo Finansavimas skirtas sporto inventoriaus 962 bendruomenės 0,00 14 500,00 13 200,00 65 2 300,00 plėtotė bendruomenės centras organizavimas ir vykdymas nuomai Pripažinta sporto šakos 2017 m. gautos Reg. Nr. Sritis Organizacijos pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto suma Prašoma suma Balai Skirta suma Pastabos federacija paramos suma

Karmėlavos seniūnijos Sporto visiems sąjūdžio Karmėlavos seniūnijos 963 bendruomenės bendruomenės narių fizinio 0,00 800,00 720,00 50 0,00 plėtotė bendruomenės centras "Židinys" aktyvumo skatinimas Sporto visiems sąjūdžio Varžybų organizavimas, 965 Nemunaičio oreivių klubas aviacijos sportas 0,00 135 994,00 32 050,00 41,7 0,00 plėtotė vykdymas, dalyvavimas jose Sporto visiems sąjūdžio Bendruomenės rūpestis - sveika Finansavimas skirtas teisėjų ir gydytojų 966 Družų kaimo bendruomenė bendruomenės 0,00 3 400,00 2 700,00 65 500,00 plėtotė ir sportiška visuomenė paslaugų apmokėjimui Klaipėdos miesto laisvųjų Projektas nefinansuojamas. Projektas nėra Sporto visiems sąjūdžio Tarptautinis laisvųjų imtynių 968 imtynių sporto klubas imtynės 0,00 12 632,50 3 662,00 50 0,00 skirtas Sporto visiems sąjūdžio plėtotės plėtotė jaunių turnyras "Mūsų Viltys" "Laisvūnas" krypčiai. Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos moksleivių boulingo 970 Lietuvos boulingo federacija boulingas 0,00 19 260,00 12 635,00 60 5 000,00 plėtotė čempionatas Sporto visiems sąjūdžio Pociūnėlių miestelio Sporto inventoriaus ir įrangos 971 bendruomenės 0,00 8 110,00 7 700,00 50 0,00 plėtotė bendruomenė įsigijimas Sporto visiems sąjūdžio Kaimo bendruomenė "Smilgynai Teniso treniruočių 976 bendruomenės 0,00 4 020,00 3 819,00 50 0,00 plėtotė ir kaimynai" organizavimas Sporto visiems sąjūdžio Jaunimo įtraukimas į prasmingą 977 Šiaulių sporto klubas "Taurus" graplingo imtynės 0,00 6 960,00 6 000,00 70 3 000,00 plėtotė sportinę veiklą Sporto visiems sąjūdžio VšĮ S. Dariaus ir S. Girėno 978 savivaldybės sportas "Judėk sveikai" 30 000,00 19 260,00 13 800,00 75 11 000,00 plėtotė sporto centras Krepšinio 3x3x turnyro Sporto visiems sąjūdžio Finansavimas skirtas teisėjų maitinimui ir 985 VšĮ "Sporto spalvos" krepšinis organizavimas Kauno Hanza 0,00 11 090,00 9 050,00 65 2 000,00 plėtotė apdovanojimų įsigijimui dienos masiniame renginyje Sporto visiems sąjūdžio XI-osios seniūnijų sporto 991 Šilalės sporto mokykla seniūnijų žaidynės 660,00 2 184,00 1 844,00 80 1 250,00 plėtotė žaidynės Sporto visiems sąjūdžio 992 Sporto klubas "Pandėlio SK" bendruomenės Pandėlio sporto metai 500,00 7 000,00 3 000,00 60 500,00 plėtotė Sporto visiems sąjūdžio 995 Lietuvos moterų krepšinio lyga krepšinis "Tapk krepšinio žvaigždė" 0,00 10 868,40 8 838,40 70 5 000,00 plėtotė Sporto visiems sąjūdžio Akmenslydis - sportas be 996 VšĮ Kaunas Club kerlingas 0,00 3 470,00 3 470,00 0 0,00 nėra kofinansavimo 5 proc. plėtotė amžiaus ribų Sporto visiems sąjūdžio Pėščiomis per Lietuvos kultūros 999 VšĮ "Sveikatingumo idėjos" kita 0,00 18 189,00 11 400,00 65 1 000,00 Finansavimas skirtas medalių įsigijimui plėtotė sostinę 2018 Sporto visiems sąjūdžio Sporto visiems plėtra Akmenės 1000 Akmenės rajono sporto centras seniūnijų žaidynės 0,00 2 521,55 1 726,80 80 1 500,00 plėtotė rajone Sporto visiems sąjūdžio Šiaulių r. Kuršėnų sporto XI-ųjų Lietuvos seniūnijų sporto 1001 seniūnijų žaidynės 660,00 2 260,00 1 630,00 80 1 250,00 plėtotė mokykla žaidynių I etapo organizavimas Sporto visiems sąjūdžio Futbolas - geriausias būdas 1005 VšĮ STIHL futbolo akademija futbolas 0,00 20 000,00 10 000,00 65 500,00 Finansavimas skirtas medalių įsigijimui plėtotė bendrauti! Sporto visiems sąjūdžio Varžybų organizavimas, 1010 VšĮ "Sporto ir turizmo centras" seniūnijų žaidynės 0,00 1 996,00 1 456,00 80 1 250,00 plėtotė vykdymas, dalyvavimas jose Sporto visiems sąjūdžio Lietuvos studentų sporto Studentų judėjimas „Sportas 1012 sporto asociacijos 11 900,00 68 401,00 59 854,00 65,3 42 400,00 plėtotė asociacija visiems“ veikloje Sporto visiems sąjūdžio Dviračių sporto varžybų 1016 VšĮ "Sporto progresas" dviračių sportas 0,00 8 350,00 4 800,00 75 2 000,00 plėtotė organizavimas 5 788 096,00 54 506 317,94 31 850 170,34 6 632 532,00

* - 2018 metais sporto šakos plėtotė finansuojama iš Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV biudžeto

** - už nacionalinių čempionatų organizavimą yra atsakingos Departamento pripažintos nacionalinės sporto (šakos) federacijos (Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 15 straipsnio 4 dalies 1 punktas),

*** - finansavimas skirtas išskyrus administravimo išlaidoms