A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2006 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (YENİ TÜRK LİRASI)

CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 31 MART 2006 31 MART 2005 VARLIKLAR I - Hazır Değerler 766 507 A - Kasa 0 0 B - Bankalar 766 507 C- Diğer Hazır Değerler 0 0 II - Menkul Kıymetler 185,698 57,055 A - Hisse Senetleri 159,611 50,204 B - Özel Kesim Borçlanma Senetleri 0 0 C - Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri 10,081 3,850 D- Diğer Menkul Kıymetler 16,006 3,001 III - Alacaklar 0 323 IV - Diğer Varlıklar 0 0 VARLIKLAR TOPLAMI 186,464 57,885 V - Borçlar (388) (174) A - Banka Avansları 00 B - Banka Kredileri 0 0 C - Menkul Kıymet Alım Borçları 00 D- Fon Yönetim Ücretleri (153) (46) E- Vergi Karşılığı 00 F- Diğer Borçlar (235) (128) BORÇLAR TOPLAMI (388) (174) VI- İhtiyatlar 00 NET VARLIKLAR TOPLAMI 186,076 57,711 VII- Net Varlık Değeri A - Fon Payları 132,363 49,699 B - Fon Payları Değer Artış/Azalışı 31,950 6,938 C - Fon Gelir Gider Farkı 21,763 1,074 - Cari Dönem Fon Gelir Gider Farkı 8,395 1,278 - Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı 13,368 (204) NET VARLIK DEĞERİ 186,076 57,711

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2006 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT GELİR TABLOSU (YENİ TÜRK LİRASI)

CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 1 OCAK-31 MART 2006 1 OCAK-31 MART 2005 I - Fon Gelirleri A- Menkul Kıymetler Portföyunden Alınan Faiz ve Kar Payları 907 323 1- Özel Kesim Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları 698 323 - Hisse Senetleri Kar Payları 698 323 - Borçlanma Senetleri Faizleri 0 0 2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları 0 0 3- Diğer Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları 209 0 B - Menkul Kıymet Satış Karları 494 283 1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Karları 462 275 - Hisse Senetleri Satış Karları 462 275 - Borçlanma Senetleri Satış Karları 00 2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Karları 32 8 3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Karları 00 C - Gerçekleşen Değer Artışları 8,173 1,317 D- Diğer Gelirler 0 0 9,574 1,923 II - Fon Giderleri A- Menkul Kıymet Satış Zararları (248) (19) 1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Zararları 00 - Hisse Senetleri Satış Zararları (248) 0 - Borçlanma Senetleri Satış Zararları 00 2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Zararları 0 (19) 3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Zararları 00 B - Gerçekleşen Değer Azalışları (188) 0 C - Faiz Giderleri 0 0 D - Diğer Giderler (743) (626) 1- İhraç İzni Ücretleri 0 0 2- İlan Giderleri 0 (197) 3- Sigorta Ücretleri 0 0 4- Aracılık Komisyonu Giderleri (112) (10) 5- Noter Harç ve Tasdik Ücretleri 0 (125) 6- Fon Yönetim Ücretleri (392) (135) 7- Denetim Ücretleri (238) (128) 8- Katılma Belgesi Basım Giderleri 0 0 9- Vergi, Resim, Harç vb. Giderler 0 (16) 10- Diğer (1) (15) E - İhtiyatlar 0 0 (1,179) (645) III - Fon Gelir - Gider Farkı 8,395 1,278

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

2 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2006 TARİHİ İTİBARİYLE NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU (YENİ TÜRK LİRASI)

CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 31 MART 2006 31 MART 2005

Tutarı Grup % Toplam % Tutarı Grup % Toplam %

A- FON PORTFÖY DEĞERİ 185,698 100.00 99.80 57,055 100.00 98.86 B- HAZIR DEĞERLER 766 100.00 0.41 507 100.00 0.88 a) Kasa 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 b) Bankalar 766 100.00 0.41 507 100.00 0.88 c) Diğer Hazır Değerler 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 C- ALACAKLAR 0 0.00 0.00 323 0.00 0.56 a) Takastan Alacaklar 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 b)Diğer Alacaklar 0 0.00 0.00 323 0.00 0.56 D- DİĞER VARLIKLAR 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 E- BORÇLAR (388) 100.00 (0.21) (174) 100.00 (0.30) a) Takasa Borçlar 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 b) Yönetim Ücreti (153) 39.32 (0.08) (46) 26.44 (0.08) c) Ödenecek Vergi 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 d) İhtiyatlar 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 e) Krediler 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 f) Diğer Borçlar (235) 60.68 (0.13) (128) 73.56 (0.22) NET VARLIK DEĞERİ 186,076 100.00 57,711 100.00

Toplam Pay Sayısı (Adet) 100,000,000,000 100.00 100.00 100,000,000,000 100.00 100.00 Fondaki Pay Sayısı (Adet) 99,990,399,005 99.99 99.99 99,995,026,143 100.00 100.00 Dolaşımdaki Pay Sayısı (Adet) 9,600,995 0.01 0.01 1,817,256 0.00 0.00 Kurucunun Elindeki Pay Sayısı (Adet) 0 0.00 0.00 3,156,601 0.00 0.00

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

3 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2006 TARİHİ İTİBARİYLE FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (YENİ TÜRK LİRASI)

CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 31 MART 2006 31 MART 2005

Nominal Rayiç Nominal Rayiç Değeri Değeri %Değeri Değeri % HİSSE SENETLERİ Kurucu Şirket İştirak ve Hissedarları Trakya Cam Sanayi A.Ş. 450 2,552 1.37 600 2,694 4.72 T.İş Bankası A.Ş. 1,000 11,130 5.99 350 2,737 4.80 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 500 2,895 1.56 500 1,675 2.93 İş Finansal Kiralama A.Ş. 600 4,482 2.41 0 0 0.00 İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2,000 6,680 3.60 0 0 0.00 4,550 27,739 14.93 1,450 7,106 12.45 Diğer Ortaklıklar

Acıbadem Sağlık 100 1,348 0.73 0 0 0.00 Anadolu Efes 100 4,330 2.33 0 0 0.00 Atakule GMYO 1,500 3,450 1.86 0 0 0.00 T.A.Ş. 1,301 14,656 7.89 332 2,151 3.77 Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. 25 291 0.16 25 334 0.59 Aksigorta A.Ş. 700 4,620 2.49 450 2,141 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 Anadolu Otomotiv Sanayi A.Ş. 150 3,209 1.73 0 0 0.00 A.Ş. 1,100 4,378 2.36 0 0 0.00 Arçelik A.Ş. 270 3,000 1.62 200 1,560 2.73 Elektronik A.Ş. 100 270 0.15 620 1,445 2.53 Bolu Çimento 782 2,322 1.25 0 0 0.00 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 100 996 0.54 100 543 0.95 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 900 5,535 2.98 0 0 0.00 Eczacıbaşı İlaç Sanayi A.Ş. 500 2,395 1.29 300 918 1.61 Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. 600 2,802 1.51 0 0 0.00 Enka İnşaat 0 0 0.00 0 0 0.00 Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 190 1,550 0.83 690 4,444 7.79 Ford Otomotiv San. A.Ş. 600 7,188 3.87 190 1,917 3.36 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 870 4,454 2.40 800 2,344 4.11 İzocam San. A.ş. 200 2,526 1.36 0 0 0.00 Koç Holding A.Ş. 200 1,424 0.77 317 1,848 3.24 Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş. 350 4,382 2.36 0 0 0.00 Netaş Telekom Sanayi A.Ş. 0 0 0.00 0 0 0.00 Sabancı Holding A.Ş. 1,300 12,454 6.71 450 2,093 3.67 T.Garanti Bankası A.Ş. 1,730 8,685 4.68 1,055 5,391 9.45 T.Demir Döküm Fab. A.Ş. 300 3,231 1.74 0 0 0.00 Tofaş Oto Fabrikaları A.Ş. 901 3,845 2.07 500 1,235 2.16 Turcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 501 4,330 2.33 452 4,204 7.37 TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 200 4,770 2.57 200 3,670 6.43 Türk Traktör ve Zir. Mak. A.Ş. 150 2,510 1.35 0 0 0.00 T.Vakıflar Bankası T.A.O. 600 4,440 2.39 0 0 0.00 Vestel Elektronik sanayi ve ticaret AŞ 300 1,629 0.88 450 2,412 4.23 Yapı ve Kredi Bankası 300 2,133 1.15 350 1,880 3.30 Yazıcılar Holding A.Ş. 201 8,721 4.70 70 2,568 4.50 17,119 131,872 71.01 7,551 43,098 75.54

HİSSE SENETLERİ TOPLAMI 21,669 159,611 85.95 9,001 50,204 87.99

DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI 11,000 10,081 5.43 4,000 3,850 6.75

TERS REPO İŞLEMLERİ 16,000 16,006 8.62 3,000 3,001 5.26

FON PORTFÖY DEĞERİ 48,669 185,698 100.00 16,001 57,055 100.00

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

4