ŠALOVCI KUZMA GORNJI HODOŠ PETROVCI ROGAŠOVCI VelikaKrka Sektor

L GRAD e d a v a območja

Kučnica CANKOVAMPVT Mure zadrževalnik Kob Ledavsko jezero iljan pot ski PUCONCI ok MORAVSKE TOPLICE APAČE ŠENTILJ KOBILJE

M TIŠINA B u is t MURSKA DOBROVNIK t s GORNJA r k a KUNGOTA SVETA ic RADGONA SOBOTA a ANA BENEDIKT Pesnic a RADENCI TURNIŠČE MUTA Š ča RADLJE SVETI JURIJ V v n PODVELKA i BELTINCI OB DRAVI c K SLOV. GORICAH a DRAVOGRAD o b p i o l MPVT zadrževalnik j ODRANCI a SV. TROJICA V Mura t SELNICA VELIKA o n Perniško jezero k s OB DRAVI SLOV. GORICAH SVETI VERŽEJ POLANA k i JURIJ OB LENART CERKVENJAK ČRENŠOVCI VUZENICA ŠČAVNICI KRIŽEVCI LENDAVA RAVNE NA P PREVALJE es SVETI ANDRAŽ KOROŠKEM MARIBOR nic a V SLOV. E e LOVRENC j H Š RUŠE č č i GORICAH av NA POHORJU l l MPVT zadrževalnik nica RIBNICA a o TRNOVSKA

t n

a Gajševsko jezero RAZKRIŽJE a NA POHORJU l VAS LJUTOMER

MEŽICA K Z DUPLEK

MIKLAVŽ NA HOČE-SLIVNICA JURŠINCI SLOVENJ Sektor DRAVSKEM S DESTRNIK SVETI TOMAŽ ava POLJU Dol GRADEC inka nja KRANJSKA GORA isli Meža ČRNA NA M območja JESENICE KOROŠKEM RAČE- STARŠE DORNAVA ORMOŽ Drave PTUJ SLOVENSKA HAJDINA ka P SREDIŠČE ŽIROVNICA ržiš ak ZREČE T ica ŠOŠTANJ a BISTRICA GORIŠNICA OB DRAVI istr SOLČAVA UVT MPVT zadrževalnik MARKOVCI Ra B KIDRIČEVO GORJE do Velenjsko Ptujsko jezero a vn TRŽIČ JEZERSKO VITANJE D Kanal HE Formin rav a ra D jezero v OPLOTNICA va BOVEC in ra ja D L Polskav VTJ Blejsko LJUBNO o a MOZIRJE ž ZAVRČ VELENJE n jezero DOBRNA i c a VIDEM LUČE ŠMARTNO BLED RADOVLJICA OB PAKI CIRKULANE Bohinjka REČICA OB PREDDVOR SAVINJI MAJŠPERK SLOVENSKE PODLEHNIK VTJ POLZELA VOJNIK POLJČANE KONJICE MAKOLE Bohinjsko GORNJI GRAD jezero S MPVT zadrževalnik BOHINJ a Sektor območja a v Šmartinsko jezero r i k n BRASLOVČE j ŽETALE NAKLO o a K CERKLJE NA NAZARJE Sektor GORENJSKEM reta a zgornje Save D iž a ad KOBARID ŽALEC j

N n ROGAŠKA CELJE i

P KAMNIK d območja š SLATINA VRANSKO u ROGATEC a

H M t a e

KRANJ s t i ŽELEZNIKI ŠMARJE PRI n a Savinje k TABOR j ls PREBOLD š ŠENČUR o JELŠAH č B i S Vogl c o S ŠTORE ajna a č elška KOMENDA K a B a m i MPVT zadrževalnik a s č t n r a i LUKOVICA i Slivniško jezero š B c k a TOLMIN VODICE a Rača ŠENTJUR ŠKOFJA LOKA TRBOVLJE S So ora MENGEŠ ča ZAGORJE OB SAVI CERKNO DOBJE PODČETRTEK a GORENJA DOMŽALE MORAVČE LAŠKO rij MEDVODE TRZIN HRASTNIK Id VAS-POLJANE

Gračnica KOZJE KANAL DOL PRI LJUBLJANI Bistrica

Sava GORENJA ca LJUBLJANA ZAGORJE šči VAS-POLJANE da OB SAVI Sektor ra G LITIJA RADEČE BISTRICA DOBROVA-POLHOV OB SOTLI M ŽIRI GRADEC a G li območja ra Sektor b Trebuščica en ŠMARTNO HORJUL Gruberjev prekop PRI LITIJI BRDA Idr a Soče ijc LOG-DRAGOMER nic SEVNICA območja a a blj P ju ol L Iš ja č ŠKOFLJICA DolenjskemMirna na nsk ic IDRIJA aSor a NOVA GORICA a spodnje Save ŠENTRUPERT Sotla

ren T Ko IG e m KRŠKO LOGATEC VRHNIKA e BREZOVICA n ic MPVT GROSUPLJE a zadrževalnik BREŽICE ŠEMPETER-VRTOJBA Vogršček Sektor IVANČNA ŠKOCJAN Logaščica BOROVNICA MOKRONOG-TREBELNO AJDOVŠČINA GORICA

RENČE-VOGRSKO H

u R b območja TREBNJE a e d

l u j lj a ŠMARJEŠKE srednje Save TOPLICE MIRNA PEČ MIREN-KOSTANJEVICA a rk Unica K

VELIKE LAŠČE ŠENTJERNEJ VIPAVA KOSTANJEVICA KOMEN CERKNICA DOBREPOLJE NA KRKI ca P či r iš ŽUŽEMBERK e rkn č

Ce n a BLOKE POSTOJNA R ak VTJ SEŽANA Cerkniško NOVO MESTO jezero STRAŽA

Radeščica SODRAŽICA

Pivka RIBNICA Č Sektor območja r DOLENJSKE m o P Jezer š iv sk TOPLICE n k i j a O ič Je b ic z r a jadranskih rek z e h O rs b ki rh DIVAČA morjem LOŠKA DOLINA METLIKA VT Jadransko LOŠKI POTOK SEMIČ morje Rinža Kr up VT Morje KOČEVJE a Lazaret - MPVT Morje Ankaran Koprski zaliv ANKARAN HRPELJE-KOZINA ILIRSKA BISTRICA L R a a VT Morje iž k h a n i M n n a a MPVT o r j Žusterna Klivnik a b lj VT Morje a zadrževalnik a OSILNICA - Piran MPVT Č Piranski Klivnik zaliv Škocjanski MPVT Sektor območja Drave IZOLA zatok zadrževalnik ČRNOMELJ KOPER Mola Kolpa Sektor območja Mure KOSTEL PIRAN Sektor območja Savinje Dra gonj a Sektor območja Soče Sektor območja jadranskih rek z morjem Sektor območja spodnje Save Sektor območja srednje Save Sektor območja zgornje Save Meja občine

Kartografija: DRSV 0 12,5 25 50Km Vir: MOP-DRSV, GURS Datum: jan. 2019