OB ČINA NA ČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMI ČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2015

podatki o nepremi čnini na čin vrsta rabe površina del lokacija Orientacijska vrednost (EUR) ZKV lastništvo opombe razpolaganja zap.št. upravljalec k.o. parc. št. (m2) (m2) namenska raba m2 skupaj 1. ŠENTJERNEJ 1.3. Ob čina Šentjernej Šentjernej 2898/4 parkiriš če 424 424 stavbno Šentjernej 16 6.784,00 prodaja 2548 ob čina Šentjernej konto 7221 1.4. Ob čina Šentjernej Šentjernej 2894/16 cesta 127 127 stavbno Dol. Brezovica 16 2.032,00 prodaja 2548 javno dobro konto 7221 1.5. Ob čina Šentjernej Šentjernej 2903/8 cesta 57 57 stavbno Šmarje 16 912,00 menjava 70027 Ob čina Šentjernej konto 7221 1.6. Ob čina Šentjernej Šentjernej 2898/2 cesta 49 49 stavbno Šmal čja vas 16 784,00 prodaja 2548 javno dobro konto 7221 Ob čina Šentjernej Šentjernej 2900/16 pot 230 230 kmetijsko Gor. Brezovica 3,5 805,00 prodaja 700010 ob čina Šentjernej konto 7220 Ob čina Šentjernej Šentjernej 2921/12 parkiriš če 92 92 stavbno Šentjernej 16 1.472,00 menjava 2384 ob čina Šentjernej konto 7221 2 2.1. Ob čina Šentjernej Polhovica 1500/6 pot 68 68 stavbno Pristava pri Šentjerneju 16 1.088,00 prodaja 916 javno dobro konto 7221 2.2. Ob čina Šentjernej Polhovica 821/1 pašnik 637 63 stavbno 16 1.008,00 prodaja 170 Ob čina Šentjernej konto 7221 2.3. Ob čina Šentjernej Polhovica 1499/2 pot 446 446 stavbno Pristava pri Šentjerneju 16 7.136,00 menjava 916 ob čina Šentjernej konto 7221 3. GORENJA OREHOVICA 3.2. Ob čina Šentjernej Gorenja Orehovica 3524/2 pot 60 60 stavbno Tolsti vrh 16 960,00 prodaja 2170 javno dobro konto 7220 3.3. Ob čina Šentjernej Gorenja Orehovica 3108/47 pot 32 32 kmetijsko 3,5 112,00 menjava 2170 javno dobro konto 7220 3.4. Ob čina Šentjernej Gorenja Orehovica 3108/46 pot 44 44 kmetijsko Cerov Log 3,5 154,00 menjava 2170 javno dobro konto 7220 3.5. Ob čina Šentjernej Gorenja Orehovica 3523/5 pot 79 79 kmetijsko Hrastje 3,5 276,50 prodaja 2170 javno dobro konto 7220 3.6. Ob čina Šentjernej Gorenja Orehovica 3530/6 cesta 366 366 stavbno Hrastje 12 4.392,00 prodaja 2170 ob čina Šentjernej konto 7221 3.7. Ob čina Šentjernej Gorenja Orehovica 3527/11 cesta 1073 1073 gozdno Zapuže 0,8 858,40 prodaja 2170 javno dobro konto 7220 4. GRADIŠ ČE 4.1. Ob čina Šentjernej Gradiš če 1516/35 pot 29 29 stavbno Šmal čja vas 12 348,00 prodaja 2300 ob čina Šentjernej konto 7221 4.2. Ob čina Šentjernej Gradiš če 1515/36 pot 20 20 stavbno Šmal čja vas 12 240,00 prodaja 2300 ob čina Šentjernej konto 7221 Ob čina Šentjernej Gradiš če 4396/6 pot 40 40 stavbno 16 640,00 prodaja 2300 javno dobro konto 7221 5. VRHPOLJE 5.1. Ob čina Šentjernej Vrhpolje 3603/11 pot 27 27 stavbno 20 540,00 prodaja 2708 javno dobro konto 7221 5.2. Ob čina Šentjernej Vrhpolje 4504/2 pot 328 328 kmetijsko Mali Ban 3,5 1.148,00 prodaja 2708 javno dobro konto 7220 5.3. Ob čina Šentjernej Vrhpolje 280, 238, 239/1 pot 586 502 kmetijsko Ivanji dol 3,5 1.757,91 menjava 1853 Ob čina Šentjernej konto 7220 5.4. Ob čina Šentjernej Vrhpolje 3604/1 pot 180 180 stavbno Dolenje Vrhpolje 16 2.880,00 prodaja 2708 javno dobro konto 7221 5.5. Ob čina Šentjernej Vrhpolje 3603/31 pot 362 362 kmetijsko Dolenje Vrhpolje 3,5 1.267,00 prodaja 2708 javno dobro konto 7220 5.6. Ob čina Šentjernej Vrhpolje 3603/13 pot 683 683 kmetijsko 3,5 1.707,50 menjava 2708 ob čina Šentjernej konto 7220 5.7. Ob čina Šentjernej Vrhpolje 3603/15 pot 120 120 kmetijsko Gorenje Vrhpolje 3,5 300,00 prodaja 2708 ob čina Šentjernej konto 7220 5.8. Ob čina Šentjernej Vrhpolje 3603/16 pot 96 96 kmetijsko Gorenje Vrhpolje 3,5 240,00 prodaja 2708 ob čina Šentjernej konto 7220 5.9. Ob čina Šentjernej Vrhpolje 3603/19 pot 313 313 kmetijsko Dolenje Vrhpolje 3,5 1.095,50 prodaja 2708 javno dobro konto 7220 5.10. Ob čina Šentjernej Vrhpolje 3603/26 pot 670 80 stavbno Gorenje Vrhpolje 12 960,00 prodaja 2708 javno dobro konto 7221 6. MRŠE ČA VAS Ob čina Šentjernej Mrše ča vas 1046/10 pašnik 130 130 kmetijsko Hrvaški Brod 3,5 455,00 prodaja 719 javno dobro konto 7220 6. OSTROG 6.1. Ob čina Šentjernej Ostrog 3129/6 pašnik 164 164 kmetijsko Gru ča 3,5 574,00 prodaja 1941 javno dobro konto 7220

kmetijsko 10.750,81 stavbno 32.176,00 skupaj prodaja 42.926,81

Šentjernej, 25.03.2015 ŽUPAN Radko LUZAR