Uw gemeente in cijfers:

Uw gemeente in cijfers: Bertogne

FOD Economie, AD Statistiek en Economische informatie

FOD Economie, AD Statistiek en Economische informatie Uw gemeente in cijfers: Bertogne Uw gemeente in cijfers: Bertogne

Inleiding

Bertogne : Bertogne is een gemeente in de provincie Luxemburg en maakt deel uit van het Waals Gewest. Buurgemeentes zijn Bastenaken, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Sainte-Ode, en Vaux-sur-Sˆure. Bertogne heeft een oppervlakte van 91,7 km2 en telt 3.176 ∗ inwoners, goed voor een bevolkingsdichtheid van 34,6 inwoners per km2. 61% ∗ van de bevolking van Bertogne is tussen de 18 en 64 jaar oud. De gemeente staat op de 527ste plaats † van de 589 Belgische gemeentes in de lijst van het hoogste gemiddelde netto-inkomen per inwoner en op de 514ste plaats ‡ in de lijst van de duurste bouwgronden.

∗. Situatie op 1/1/2011 †. Inkomstenjaar : 2009 - Aanslagjaar : 2010 ‡. Referentiejaar : 2011 FOD Economie, AD Statistiek en Economische informatie Uw gemeente in cijfers: Bertogne Uw gemeente in cijfers: Bertogne Inhoudstafel

1 Inhoudstafel

2 Bevolking Structuur van de bevolking Leeftijdspiramide voor Bertogne

3 Grondgebied Bevolkingsdichtheid van Bertogne en de buurgemeentes Bodembezetting

4 Vastgoed Prijs van bouwgrond in Belgi¨e Prijs van bouwgrond in Bertogne en omgeving Prijs van bouwgrond : rangschikking

5 Inkomen Jaarlijks gemiddeld netto-inkomen per inwoner Jaarlijks gemiddeld netto-inkomen per inwoner voor Bertogne en de buurgemeentes Evolutie van het jaarlijks gemiddeld netto-inkomen per inwoner

FOD Economie, AD Statistiek en Economische informatie Uw gemeente in cijfers: Bertogne Uw gemeente in cijfers: Bertogne Bevolking Structuur van de bevolking

Structuur van de bevolking

1 januari 2001 1 januari 2011 Aantal % van het totaal Aantal % van het totaal Evolutie Totaal alle leeftijden 2.775 100% 3.176 100% %% Totaal < 18 jaren 712 26% 810 26% %% Totaal ≥ 18 en ≤ 64 jaren 1.643 59% 1.952 61% %% Totaal 65 jaren en + 420 15% 414 13% & Vrouwen alle leeftijden 1.374 100% 1.576 100% %% Vrouwen < 18 jaren 343 25% 398 25% %% Vrouwen ≥ 18 en ≤ 64 jaren 807 59% 945 60% %% Vrouwen 65 jaren en + 224 16% 233 15% % Mannen alle leeftijden 1.401 100% 1.600 100% %% Mannen < 18 jaren 369 26% 412 26% %% Mannen ≥ 18 en ≤ 64 jaren 836 60% 1.007 63% %% Mannen 65 jaren en + 196 14% 181 11% && && : <-5% ; & : van -1% tot -5% ; → : van -1% tot +1% ; % : van +1% tot +5% ; %% : >+5% ;

Bron : Berekeningen door AD SEI (FOD Economie) op basis van het rijksregister (FOD Binnenlandse Zaken). FOD Economie, AD Statistiek en Economische informatie Uw gemeente in cijfers: Bertogne Uw gemeente in cijfers: Bertogne Bevolking Leeftijdspiramide voor Bertogne

Bron : Berekeningen door AD SEI (FOD Economie) op basis van het rijksregister (FOD Binnenlandse Zaken). FOD Economie, AD Statistiek en Economische informatie Uw gemeente in cijfers: Bertogne Uw gemeente in cijfers: Bertogne Grondgebied Bevolkingsdichtheid van Bertogne en de buurgemeentes

Bevolkingsdichtheid van Bertogne en de buurgemeentes

Gemeente Bevolkingsdichtheid (inw./km2) Rangschikking 2001 2011 Evolutie 2001 2011 Bastenaken 79,3 87,5 %% 512 508 Bertogne 30,3 34,6 %% 575 574 Houffalize 27,2 30,1 %% 582 577 Vaux-sur-Sˆure 31,1 37,7 %% 573 565 Sainte-Ode 22,6 24,8 %% 588 589 La Roche-en-Ardenne 27,9 29,2 % 580 581 Tenneville 27,0 29,3 %% 583 580 && : <-5% ; & : van -1% tot -5% ; → : van -1% tot +1% ; % : van +1% tot +5% ; %% : >+5% ;

Methodologische opmerkingen :

De rangschikking maakt het mogelijk om de bevolkingsdichtheid van een gemeente te vergelijken met de 589 gemeentes van Belgi¨e. Ze gaat van 1 voor de dichtstbevolkte gemeente tot 589 voor de minst dichtstbevolkte gemeente.

FOD Economie, AD Statistiek en Economische informatie Uw gemeente in cijfers: Bertogne Uw gemeente in cijfers: Bertogne Grondgebied Bodembezetting

Bodembezetting

2001 2011 Oppervlakte % van het Oppervlakte % van het (hectares) totaal (hectares) totaal Evolutie Totaal onbebouwde percelen 8.687,3 94.8% 8.651,9 94.4% → Totaal bebouwde percelen 179,3 2.0% 217,1 2.4% %% Niet gekadastreerde oppervlakte 300,7 3.3% 298,2 3.3% → Totale oppervlakte 9.167,2 100.0% 9.167,2 100.0% → && : <-5% ; & : van -1% tot -5% ; → : van -1% tot +1% ; % : van +1% tot +5% ; %% : >+5% ;

Methodologische opmerkingen : Voorbeelden van niet-gekadastreerde oppervlakten : wegen, openbare ruimten,. . . De bebouwde oppervlakte omvat het perceel in zijn geheel, inclusief de bijbehorende terreinen (tuinen, enz.) ; de bebouwde oppervlakte kan een gedeelte van niet bebouwde percelen omvatten. De niet-bebouwde oppervlakte omvat de grote percelen (meer dan 50 aren) met een gebouw evenals de parken, de sportterreinen, de bedrijventerreinen, de gekadastreerde wegen, de braakliggende terreinen en andere verstedelijkte gebieden.

Bron : Berekeningen door AD SEI (FOD Economie) op basis van kadaster gegevens (FOD Financi¨en). FOD Economie, AD Statistiek en Economische informatie Uw gemeente in cijfers: Bertogne Uw gemeente in cijfers: Bertogne Grondgebied Bodembezetting

Bodembezetting : Bebouwde percelen

2001 2011 Oppervlakte % van het Oppervlakte % van het (hectares) totaal (hectares) totaal Evolutie Appartementen 0,0 0.0% 0,1 0.0% . Buildings 0,0 0.0% 0,4 0.0% . Huizen en hoeven 134,5 1.5% 167,1 1.8% %% Bijgebouwen met inbegrip van serres 17,6 0.2% 21,9 0.2% %% Ambachts- en industriegebouwen 5,9 0.1% 6,1 0.1% % Opslagruimte 2,6 0.0% 3,6 0.0% %% Kantoorgebouwen 0,1 0.0% 0,1 0.0% → Gebouwen met handelsbestemming 2,2 0.0% 1,9 0.0% && Openbare gebouwen 0,1 0.0% 0,1 0.0% & Gebouwen voor nutsvoorzieningen 0,3 0.0% 0,3 0.0% %% Gebouwen voor sociale zorg en ziekenzorg 0,1 0.0% 0,1 0.0% % Gebouwen voor onderwijs, onderzoek en cultuur 2,0 0.0% 1,9 0.0% & Gebouwen voor eredienst 0,9 0.0% 0,9 0.0% → Gebouwen voor recreatie en sport 12,7 0.1% 12,1 0.1% & Andere (bebouwde percelen) 0,2 0.0% 0,4 0.0% %% Totaal bebouwde percelen 179,3 2.0% 217,1 2.4% %% && : <-5% ; & : van -1% tot -5% ; → : van -1% tot +1% ; % : van +1% tot +5% ; %% : >+5% ;

Methodologische opmerkingen : Zie tabel ”Bodembezetting”

Bron : Berekeningen door AD SEI (FOD Economie) op basis van kadaster gegevens (FOD Financi¨en). FOD Economie, AD Statistiek en Economische informatie Uw gemeente in cijfers: Bertogne Uw gemeente in cijfers: Bertogne Grondgebied Bodembezetting

Bodembezetting : Totaal onbebouwde percelen

2001 2011 Oppervlakte % van het Oppervlakte % van het (hectares) totaal (hectares) totaal Evolutie Bastenaken 15.902,4 92.4% 15.784,1 91.8% → Bertogne 8.687,3 94.8% 8.651,9 94.4% → Houffalize 15.727,5 94.4% 15.626,9 93.8% → Vaux-sur-Sˆure 12.725,7 93.7% 12.675,9 93.3% → Sainte-Ode 9.269,0 94.7% 9.243,7 94.5% → La Roche-en-Ardenne 13.991,0 94.8% 13.950,7 94.6% → Tenneville 8.735,9 95.2% 8.705,1 94.8% → && : <-5% ; & : van -1% tot -5% ; → : van -1% tot +1% ; % : van +1% tot +5% ; %% : >+5% ;

Methodologische opmerkingen : Zie tabel ”Bodembezetting”

Bron : Berekeningen door AD SEI (FOD Economie) op basis van kadaster gegevens (FOD Financi¨en). FOD Economie, AD Statistiek en Economische informatie Uw gemeente in cijfers: Bertogne Uw gemeente in cijfers: Bertogne Grondgebied Bodembezetting

Bodembezetting : Huizen, hoeven en appartementen

2001 2011 Oppervlakte % van het Oppervlakte % van het (hectares) totaal (hectares) totaal Evolutie Bastenaken 421,7 2.5% 492,6 2.9% %% Bertogne 134,5 1.5% 167,2 1.8% %% Houffalize 201,8 1.2% 278,8 1.7% %% Vaux-sur-Sˆure 208,9 1.5% 258,0 1.9% %% Sainte-Ode 106,3 1.1% 126,3 1.3% %% La Roche-en-Ardenne 166,1 1.1% 200,6 1.4% %% Tenneville 120,3 1.3% 147,6 1.6% %% && : <-5% ; & : van -1% tot -5% ; → : van -1% tot +1% ; % : van +1% tot +5% ; %% : >+5% ;

Methodologische opmerkingen : Zie tabel ”Bodembezetting”

Bron : Berekeningen door AD SEI (FOD Economie) op basis van kadaster gegevens (FOD Financi¨en). FOD Economie, AD Statistiek en Economische informatie Uw gemeente in cijfers: Bertogne Uw gemeente in cijfers: Bertogne Grondgebied Bodembezetting

Bodembezetting : Gebouwen voor onderwijs, onderzoek en cultuur

2001 2011 Oppervlakte % van het Oppervlakte % van het (hectares) totaal (hectares) totaal Evolutie Bastenaken 17,8 0.1% 18,3 0.1% % Bertogne 2,0 0.0% 1,9 0.0% & Houffalize 7,3 0.0% 5,3 0.0% && Vaux-sur-Sˆure 2,9 0.0% 2,7 0.0% && Sainte-Ode 1,3 0.0% 1,3 0.0% → La Roche-en-Ardenne 5,8 0.0% 5,7 0.0% & Tenneville 1,4 0.0% 1,4 0.0% → && : <-5% ; & : van -1% tot -5% ; → : van -1% tot +1% ; % : van +1% tot +5% ; %% : >+5% ;

Methodologische opmerkingen : Zie tabel ”Bodembezetting”

Bron : Berekeningen door AD SEI (FOD Economie) op basis van kadaster gegevens (FOD Financi¨en). FOD Economie, AD Statistiek en Economische informatie Uw gemeente in cijfers: Bertogne Uw gemeente in cijfers: Bertogne Grondgebied Bodembezetting

Bodembezetting : Gebouwen voor recreatie en sport

2001 2011 Oppervlakte % van het Oppervlakte % van het (hectares) totaal (hectares) totaal Evolutie Bastenaken 15,0 0.1% 15,1 0.1% → Bertogne 12,7 0.1% 12,1 0.1% & Houffalize 21,5 0.1% 27,6 0.2% %% Vaux-sur-Sˆure 3,9 0.0% 6,7 0.0% %% Sainte-Ode 5,1 0.1% 6,0 0.1% %% La Roche-en-Ardenne 84,3 0.6% 82,2 0.6% & Tenneville 7,8 0.1% 6,0 0.1% && && : <-5% ; & : van -1% tot -5% ; → : van -1% tot +1% ; % : van +1% tot +5% ; %% : >+5% ;

Methodologische opmerkingen : Zie tabel ”Bodembezetting”

Bron : Berekeningen door AD SEI (FOD Economie) op basis van kadaster gegevens (FOD Financi¨en). FOD Economie, AD Statistiek en Economische informatie Uw gemeente in cijfers: Bertogne Uw gemeente in cijfers: Bertogne Vastgoed Prijs van bouwgrond in Belgi¨e

Gemiddelde prijs in e/m2 van bouwgrond in Belgi¨e

Bron : Berekeningen van de ADSEI (FOD Economie) op basis van gegevens van het Kadaster (FOD Financi¨en). Opmerking : Deze statistiek is gebaseerd op de verkopen van vastgoed van 2011 waarop registratierechten moeten worden betaald. FOD Economie, AD Statistiek en Economische informatie Uw gemeente in cijfers: Bertogne Uw gemeente in cijfers: Bertogne Vastgoed Prijs van bouwgrond in Bertogne en omgeving

Gemiddelde prijs in e/m2 van bouwgrond in Bertogne en omgeving

Bron : Berekeningen van de ADSEI (FOD Economie) op basis van gegevens van het Kadaster (FOD Financi¨en). Opmerking : Deze statistiek is gebaseerd op de verkopen van vastgoed van 2011 waarop registratierechten moeten worden betaald. FOD Economie, AD Statistiek en Economische informatie Uw gemeente in cijfers: Bertogne Uw gemeente in cijfers: Bertogne Vastgoed Prijs van bouwgrond : rangschikking

Gemiddelde prijs van bouwgrond : rangschikking

Rangschikking Gemeente Prijs (e/m2) 465 39 473 37 475 Libramont-Chevigny 36 491 L´eglise 33 506 Vaux-sur-Sˆure 29 510 Sainte-Ode 28 514 Bertogne 28 518 Houffalize 26 523 Bastenaken 25 530 La Roche-en-Ardenne 24 536 Tenneville 23

Methodologische opmerkingen :

De rangschikking maakt het mogelijk om de prijs per m2 van een gemeente te vergelijken met de 589 gemeentes van Belgi¨e. Ze gaat van 1 voor de duurste gemeente tot 589 voor de goedkoopste gemeente. De 10 gemeenten in de tabel zijn : uw gemeente, de buurgemeenten en enkele willekeurig gekozen gemeenten.

Bron : Berekeningen van de ADSEI (FOD Economie) op basis van gegevens van het Kadaster (FOD Financi¨en). Opmerking : Deze statistiek is gebaseerd op de verkopen van vastgoed van 2011 waarop registratierechten moeten worden betaald. FOD Economie, AD Statistiek en Economische informatie Uw gemeente in cijfers: Bertogne Uw gemeente in cijfers: Bertogne Inkomen Jaarlijks gemiddeld netto-inkomen per inwoner

Jaarlijks gemiddeld netto-inkomen (e) per inwoner (2009)

Methodologische opmerkingen :

Gemiddeld netto-inkomen per inwoner : dit is het quoti¨ent van het totale netto belastbaar inkomen en de bevolking op 1 januari. Bron : Berekeningen van de ADSEI (FOD Economie) op basis van gegevens van de FOD Financi¨en.

FOD Economie, AD Statistiek en Economische informatie Uw gemeente in cijfers: Bertogne Uw gemeente in cijfers: Bertogne Inkomen Jaarlijks gemiddeld netto-inkomen per inwoner voor Bertogne en de buurgemeentes

Jaarlijks gemiddeld netto-inkomen (e) per inwoner voor Bertogne en de buurgemeentes

Gemeente Gemiddeld netto-inkomen per inwoner Rangschikking 2005 2009 Evolutie 2005 2009 Bastenaken 12.007 13.730 %% 486 503 Bertogne 11.886 13.319 %% 499 527 Houffalize 11.935 13.475 %% 494 517 Vaux-sur-Sˆure 11.799 13.690 %% 509 506 Sainte-Ode 12.146 13.842 %% 469 494 La Roche-en-Ardenne 11.084 13.163 %% 562 539 Tenneville 12.048 13.974 %% 481 479 && : <-5% ; & : van -1% tot -5% ; → : van -1% tot +1% ; % : van +1% tot +5% ; %% : >+5% ;

Methodologische opmerkingen :

Gemiddeld netto-inkomen per inwoner : dit is het quoti¨ent van het totale netto belastbaar inkomen en de bevolking op 1 januari. De rangschikking maakt het mogelijk om het gemiddeld netto-inkomen per inwoner van een gemeente te vergelijken met de 589 gemeentes van Belgi¨e. Ze gaat van 1 voor de gemeente met hoogste inkomen tot 589 voor de gemeente met laagste inkomen.

Bron : Berekeningen van de ADSEI (FOD Economie) op basis van gegevens van de FOD Financi¨en. FOD Economie, AD Statistiek en Economische informatie Uw gemeente in cijfers: Bertogne Uw gemeente in cijfers: Bertogne Inkomen Evolutie van het jaarlijks gemiddeld netto-inkomen per inwoner

Evolutie van het jaarlijks gemiddeld netto-inkomen (e) per inwoner

25.000

20.000

15.000

10.000

Bertogne 5.000

Gemiddeld netto-inkomen Provincie Luxemburg Waals Gewest Belgi¨e 0 2005 2006 2007 2008 2009 Jaar van inkomen

Methodologische opmerkingen :

Gemiddeld netto-inkomen per inwoner : dit is het quoti¨ent van het totale netto belastbaar inkomen en de bevolking op 1 januari.

Bron : Berekeningen van de ADSEI (FOD Economie) op basis van gegevens van de FOD Financi¨en. FOD Economie, AD Statistiek en Economische informatie Uw gemeente in cijfers: Bertogne