Kommuneoverlegar i , oppdatert 15. januar 2021

Kommune Namn E-post Mobiltlf. Stilling Folgerø, Terese [email protected] 40903314 Kommuneoverlege/Smittevernlege [email protected] Prøvesvar og smittesporing (08-22): 56375999 Krannich, Maret [email protected] 47510208 Kommuneoverlege/Smittevernlege (vaktnr.) Askøy Schønberg, Kristin [email protected] 93064954 Kommuneoverlege Cotta Korona/vakt: 90538775 47695665 Myklebust, Frode [email protected] 91517550 Kommuneoverlege Uglenes, Inger Cecilia [email protected] 97987500 Kommuneoverlege/Smittevernlege Smittevern (vakt): 45374075 Kubon, Peter [email protected] 95779441 Kommuneoverlege/Smittevernlege Korona/vakt: 94506751 Hauge, Harald [email protected] Samf.med Kommuneoverlege [email protected] vakt: 55567565 Bjørnafjorden Melf, Klaus [email protected] 48950032 Kommuneoverlege/Smittevernlege [email protected] Vakt: 90834884 Bjørnafjorden Dale, Jonas [email protected] 99486367 Ass. kommuneoverlege/ smittevernlege Dale, Jan Helge Jan.helge.dale@.kommune.no 90728004 Kommuneoverlege/Smittevernlege Smittesporing: 91531446 Bømlo Follesø, Kjersti [email protected] 90144740 Kommuneoverlege/Smittevernlege Koronasentr. (dagtid): 91525820 Høvset, Rita [email protected] 41350556 Kommuneoverlege/Smittevernlege Winterthun, Elisabeth [email protected] 93041524 Kommuneoverlege/Smittevernlege Horgen, Ernst [email protected] 90194545 Kommuneoverlege/Smittevernlege Kvamme, Odd [email protected] 95121290 Fung. smittevernlege Ravn, Jakob [email protected] 41100048 Kommuneoverlege/Smittevernlege Vakthavande 46812960 Hansen, Benny Ø. [email protected] 48362622 Kommuneoverlege/Smittevernlege Pettersen, Anita [email protected] 91880185 Kommuneoverlege/Smittevernlege Ester, Anette [email protected] 47761667 Kommuneoverlege/Smittevernlege Smittevern (vakt): 91199840 Høyanger Longfellow, Kristine [email protected] 90640123 Kommuneoverlege/Smittevernlege Kinn Dale, Jan Helge [email protected] 90728004 Kommuneoverlege/Smittevernlege Skjelbreid, Dag Erlend [email protected] 99108543 Kommuneoverlege Opland, Glenn André [email protected] 97709308 Kommuneoverlege/Smittevernlege Schønberg, Knut Cotta [email protected] 90570768 Kommuneoverlege/Smittevernlege Lærdal Myklebust, Frode [email protected] 91517550 Kommuneoverlege/Smittevernlege Tande, Rolf M. [email protected] 90923923 Kommuneoverlege/Smittevernlege

Modalen Gullbrå, Frøydis froydis.gullbra@.kommune.no 90959808 Kommuneoverlege/Smittevernlege Osterøy Sørtveit, Anita [email protected] 97000226 Kommuneoverlege/Smittevernlege Koronateam (kvardag 9- 14): 56192277 Salbu, Harald Ramm [email protected] 48258085 Kommuneoverlege/Smittevernlege Husabø, Leiv Erik [email protected] 47896855 Kommuneoverlege/Smittevernlege Skjærstad, Leif Martin [email protected] 99100907 Kommuneoverlege/Smittevernlege Vingen, Thomas [email protected] 97004492 Kommuneoverlege/Smittevernlege Sørheim, Lars Helge [email protected] 99095893 Kommuneoverlege/Smittevernlege Solbakken, Marius [email protected] 99283505 Kommuneoverlege/Smittevernlege Øystein, Furnes [email protected] 90512933 Kommuneoverlege/Smittevernlege Andreassen, Ståle [email protected] 95241618 Kommuneoverlege/Smittevernlege Midtun, Anita [email protected] 95070440 Kommuneoverlege/Smittevernlege Tysnes Jacobsen, Andreas [email protected] 90232879 Stedfortr. Wibe kommuneoverlege/smittevernlege Bruhl, Daniela [email protected] 95444425 Kommuneoverlege Solem, Unni [email protected] 40007135 Kommuneoverlege/Smittevernlege Thorseth, Ole [email protected] 95444540 Kommuneoverlege/Smittevernlege , Helge Johan [email protected] 91545648 Kommuneoverlege/Smittevernlege Hauge, Eystein J. [email protected] 95261271 Kommuneoverlege/Smittevernlege Øygarden Stigen, Stein-Inge [email protected] 99626626 Kommuneoverlege Årdal Myklebust, Frode [email protected] 91517550 Kommuneoverlege/Smittevernlege